1. Člen sdružení je povinen při registraci uvést pouze platné a pravdivé údaje.
  2. Člen sdružení je povinen vyvarovat se použití prostředků a aktivit poškozujících přímo či nepřímo sdružení, jeho jméno, pověst, pověst partnerů a členů sdružení.
  3. Člen sdružení je povinen chránit proti zneužití a vyzrazení své přihlašovací údaje ke službám poskytovaným občanským sdružením. V případě ztráty či zneužití přihlašovacích údajů je člen povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předsednictvu sdružení.
  4. Člen sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých dokumentech, informacích, přihlašovacích údajích a skutečnostech, které mu provozovatel služby předá.
  5. Člen sdružení je povinen během kalendářního roku vykázat některou z následujících aktivit:
    1. Účast v diskuzích na diskuzních fórech provozovaných sdružením
    2. Dokumentace projevů popř. následků bouřkových jevů nebo jiných projevů význačného počasíNa vznik členství ve sdružení neexistuje právní nárok. Členové předsednictva si vyhrazují právo odmítnout žádost o přijetí bez udání důvodu.
  6. Členové předsednictva mohou udělit registrovanému členovi přístup k rozšířeným interním službám a aplikacím, které jsou provozovány sdružením, a to na dobu neurčitou.
  7. Čestný člen není povinen platit členský příspěvek a na čestné členy se nevztahuje povinnost aktivně se účastnit na chodu sdružení. Po dohodě s předsednictvem sdružení má právo na přístup k rozšířeným interním službám a aplikacím.