Možnost silných bouřek s krupobitímia v menší míře i významnějšími srážkovými úhrny, zejména v rámci západních Čech
— UPDATE —

Aktuální údaje naznačují větší pravděpodobnost iniciace bouřek v rámci jihozápadních Čech, mapříklad model GFS poměrně výrazně zesílil labilizaci nad tímto územím. Poněkud otazná je addvekce vlhkosti, která by měla probíhat, a na které bude také záviset skutečná labilizace ovzduší. V bouřkách i nadále očekáváme vývoj krupobití, zejména v horských oblastech by se mohly objevit výraznější úhrny srážek. Nejsou vyloučeny ani silnější nárazy větru, ke 20m/s.

— SITUACE —

Nad střední Evropou se nachází tlaková výše. Nad Skandinávií a Britskými ostrovy se pak nacházejí dvě mohutné tlakové níže, z nichž ta nad Britskými ostrovy se zvolna posouvá přibližně směrem k východu. Její frontální systém bude během čtvrtku a pátku ovlivňovat území ČR a Slovenska. Přitom v rámci jejího teplého sektoru počítáme s poměrně výraznou advekcí teplého a vlhkého vzduchu od jihu až jihozápadu, kterou během noci ukončí studená fronta spojená též s VFZ. Před ní by při jasné obloze mohlo dojít k mírné labilizaci ovzduší.

— PŘEDPOVĚĎ SZ CR —

Zejména v horských oblastech je možné očekávat ojediněle až místy bouřky s krupobitími a vydatnými srážkami.
Modely se značně rozcházejí ve svých odhadech lability, zejména co se týče jejího rozložení. Model GFS předpokládá MLCAPE přes 1000J/kg nad velkou části západních, resp. severozápadních Čech. Zároveň zde bude již v situaci uvedená advekce vlhkosti, během dne zejména ve spodních hladinách. Ve vyšších hladinách by vlhkost měla být nižší. Vzhledem k poměrně výrazné baroklinitě v rámci fronty je také možné očekávar poměrně výrazný střih větru, (přímo v rámci fronty a VFZ až přes 30m/s ve spodních 6km), před ní očekáváme střih větru 0-6km kolem 15m/s. Jeho většina by přitom měla být situavána spíše v nižších vrstvách. To by mohlo favorizovat vývoj multicel s možností vzniku krupobití. Iniciace bouřek před samotnou frontou je zatím otazná. Bouřky by měly být, zejména zpočátku vázány spíše na horské oblasti, v průběhu dne není možno vyloučit bouřkovou aktivitu i mimo hory. Ve večerních a nočních hodinách se pak maximum bouřkové aktivity přesune na oblast fronty. Bouřky by nicméně měly v noci poměrně rychle slábnout a být nahrazovány vrstevnatými srážkami.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek (žlutě označeného) území —

Zde je pravděpodobnost výskytu bouřek i nebezpečných jevů s nimi spojených již menší. Bouřky by sem měly dorazit zejména ve večerních a nočních hodinách. Jejich aktivita je zatím otazná, povětšinou by se měly obejít bez výraznějších nebo nebezpečných projevů.