Možnost ojedinělých bouřek, na Moravě a v Z polovině Slovenska bouřky místy. V bouřkách ojediněle možnost výskytu srážkových úhrnů nad 30mm/h a krupobití.
— UPDATE —

Současná měření ukazují poměrně vysoké hodnoty rosných bodů souhlasící s předpověďmi modelů a tak i poměrně vysokou hodnotu směšovacího poměru až kolem 12g/kg ve spodním 1km atmosféry. Oblačné pole pak potvrzuje modelový předpoklad výraznšjší vlhkosti i středních a vyšších hladin atmosféry v některých oblastech. To by mohlo nahrávat výskytu větších srážkových úhrnů, až přes 30 mm/h v některých oblastech.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Modely zde předpokládají labilizaci v hodnotách MLCAPE 800-1600 J/kg, zejména v pásu od S Moravy přes V Moravu na JZ-J Slovenska. Střih větru by měl být silnější zejména ve východní části označeného území, problematičtější zde ale je prozatím větší množství oblačnosti v některých oblastech. Střih větru an středním Slovensku by měl být loklně zesílený an hodnoty až kolem 15 m/s a to v souvislosti s větví jet streamu s maximem na Rumunskem, která by díky své poloze mohla napomoci rozvoji srážek a i bouřek v této oblasti. Díky silnějšímu střihu větru nelze vyloučit lepši organizaci bouřek, ale otazný je jaký vliv na ní bude mít součinnost komlexní orografie a jaká bude reálná labilizace na tomto území. Západněji předpokládají modely jak bylo řečeno až mírnou labilizaci prostředí, ale také slabší střih větru, povětšinou kolem 10 m/s a méně. S ohldem na možnost postupu bouřkových jader v podobě pásu s podélným postupem, nelze v některých oblastech vyloučit srážkové úhrny přes 30 mm/h. S ohldem na míru lability nemůžeme vyloučit ani krátkodobý výskyt ojedinělých krupobití. Otazný zůstává vliv od západu postupující studené fronty, ta by mohla přinést určitou dynamiku a zejména pak odpoledne a k večeru zesílené nízkohladinové proudení nad JZ Slovenska, kde pak nelze vyloučit náraz větru v bouřce až kolem 20m/s a zesílený nízkohladinový střih větru >10 m/s by mohl pomoci výskytu ojedinělé tromby nebo případně tornáda. Bohužel předpověď těchto jevů je v našem regionu stále problematická a není jasné nakolik se skutečně bude oblast střihu větru překrývat s oblastí výsktu bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Na zbytku území, který je onačet žlutou barvou, očekáváme možný výskyt bouřek avšak podmínky naznačují,že by většinou nemělo jít o nic silnějšího. Vzhledem k vemi slabé dynamice v oblasti ale bude síla bouřek více záležet na skutečné míře labilizace a tak nelze vyloučit ojediněle krátkodobě silnější bouři i v této oblasti, pravděpodobně s hlavním rizikem krátce trvajících krupobití, popř. v součinosti s vlivem orografie opět výraznější srážkové úhrny.