Velmi silný vietor, na hrebeňoch hôr v nárazoch nad 32 m/s, ojedinele až 40 m/s. V severných častiach Slovenska ojedinele mrznúci dážď.— SITUACE —

Od juhozápadu sa v južnom riadiacom prúdení nad územie ČR nasunie tlaková níž. Tá by mala postupovať cez územie juhozápadných Čiech, Vysočiny smerom na severovýchod. Níž bude formovaná v rámci impulzu postupujúcemu na periférii rozsiahlej brázdy v hladine 500 hPa nad západnou Európou. Na jej periférii prudko zosilnie južné až juhozápadné prúdenie s rýchlosťou až ku 35 m/s v 850 hPa, v rámci 925 hPa sa rýchlosť vyšplhá ku 25 m/s. Najsilnejšie prúdenie sa očakáva v rámci stredného/západného Slovenska, Moravy a Slezska a to hlavne v doobedných hodinách. Zároveň postúpi s nížou aj výrazný frontálny systém, ktorý prinesie hlavne nad územie Slovenska výrazné zrážky. Pred studeným frontom zosilnie prílev teplého vzduchu od juhu. Modely sú v pomerne dobrej zhode čo sa týka dráhy tlakovej níže, preto vydávame predbežnú predpoveď na veľmi silný vietor a mrznúce zrážky.

— Horské oblasti —

V skorých ranných doobedných hodinách čakáme prudké zosilovanie vetra, ktorý dosiahne sily víchrice, s priemernou rýchlosťou v exponovaných častiach nad 20, ojedinele až ku 30 m/s. Nárazy by mali dosahovať až sily orkánu, veľmi ojedinele a to hlavne v rámci masívu Tatier a Beskýd, nárazy až ku 40 m/s, čo je tretí stupeň. Na severných svahoch, by padavý vietor mohol indukovať v závetrí vyšších masívov nárazy nad 30 m/s. V nižších pohoriach, Vysočine, Fatrách a Slovenskom Rudohorí v exponovaných svahoch by mohol prekročiť vietor v nárazoch 25 m/s. Najsilnejší vietor čakáme v skorých ranných hodinách, kedy stabilné podmienky zabránia turbulencii v zoslabovaní vetra v hladinách 925 – 700 hPa.

— Morava/Slezsko/Slovensko —

Aj v nižšie položených častiach očakávame nárazy vetra a to ojedinele nad 20 m/s, hlavne na Morave a JZ. Slovensku. Silu nárazov vetra by mali limitovať pomerne stabilné podmienky, avšak výrazný tlakový gradient a aspoň určitá miera turbulentného prenosu rýchlosti z vyšších hladín by mohlo zvýšiť nárazy vetra aspoň na hodnoty stupňa 1. Veľmi ojedinele nárazy môžu dosiahnuť až ku 25 m/s a to na JZ. Slovensku a svahoch kolmých na JV prúdenie.

— Severné Slovensko —

Je určitá pravdepodobnosť, že v rámci dolín a kotlín severného Slovenska, sa stále udržia pri povrchu teploty pod 0°C. V takom prípade očakávame, že by sa mohol vyskytnúť mrznúci dážď, ktorý by mohol spôsobovať komplikácie v doprave. Vzhľadom na to, že sa čaká dážď až miernej intenzity, je možné, že mrznúci dážď bude na povrchoch vytvárať akumulácie. Mrznúci dážď by mal ale postupne prechádzať len v čistý dážď.