Výrazné nárazy vetra nad 25 m/s v rámci Z. polovice ČR, v severných horských polohách nad 32 m/s aj s intenzívnym snežením.— SITUACE —

Nad Atlantikom sa postupne buduje výbežok vyššieho tlaku v stredných a vyšších hladinách troposféry, pričom na jeho prednej strane výrazne zosilnie severozápadné prúdenie, dosahujúce v hladine 300 hPa až nad 90 m/s. Na družicových snímkoch je dobre vidieť výraznú baroklinnú vlnu, ktorá sa formuje na prednej, výstupnej strane dýzového prúdenia. Vlna sa bude amplifikovať ako krátkovlnná brázda smerom cez západnú a strednú Európu ďalej na juh, pričom na jej prednej strane sa bude i naďalej prehlbovať tlaková níž. V tyle brázdy už momentálne prebieha výrazný vpád suchého, stratosférického vzduchu. Stred tlakovej níže postúpi cez Severné nad Baltské more cez južné Švédsko a centrálny tlak zrejme dosiahne pod 960 hPa. Výrazne dynamická situácia podmieni výrazné prúdenie v nižších hladinách, hlavne v termíne 06-12 UTC dosahujúce v 850 hPa až nad 40 m/s. Najsilnejšie prúdenie juhozápadného smeru sa bude nachádzať v teplom sektore cyklóny. Studený front postupne začne svoj prechod ku 12 UTC a ku 18 UTC opustí postupne naše územie.

— Západná polovica ČR —

Najvýraznejší potenciál na nárazy vetra bude prítomný v rozmedzí 09-12 UTC, kedy rýchlosti vetra v nižších hladinách budú dosahovať svoje maximum (cez 35 m/s v 850 hPa). Zároveň od severozápadu k 12 UTC začne prechádzať studený front, ktorý by mohol znamenať ďalšie zosilnenie vetra hlavne vďaka výrazným vertikálnym pohybom vzduchu na čele frontu. Výrazná dynamika dopomôže k rozvoju vynútenej lability (LI v 700 hPa lokálne pod 0°C) na čele a v tylovej časti frontu a umožní zrejme aspoň plytkú formu konvekcie. Nárazy vetra v nížinách môžu ojedinele presiahnuť 25 m/s, na horách bežne cez 32, na exponovaných hrebeňoch aj cez 40 m/s. Zároveň sa v polohách nad 500 m pridá výrazné sneženie (náveterné svahy i 30-50 cm nového snehu). Hlavne na hrebeňoch hôr treba očakávať výrazné blizzardové podmienky s tvorbou závejov. Druhé maximum by mohlo prísť okolo 15 UTC v zafrontálnej vzduchovej hmote charakterizovanej výrazným vertikálnym teplotným gradientom a rýchlosťami vetra medzi 25 a 30 m/s v 850 hPa. Nemalo by však dosahovať takú silu ako predtým.

— Severovýchod ČR, Severozápad a Sever/Stred SR —

Síce v menej labilných podmienkach ale i tu by sa hlavne na horách malo prejaviť veľmi výrazné prúdenie – na hrebeňoch hôr, hlavne Nízkych, Západných a Vysokých Tatier by nárazy mohli dosahovať výnimočne až cez 40 m/s. Naviac na južných záveterných svahoch by mohol byť vietor zosilnený prepadaním a dýzovým zosilovaním cez hrebene vzhľadom na stabilnú vrstvu nad horskými masívmi medzi 09 a 12 UTC. Pomimo vietor aj tu očakávame výrazné snehové zrážky, úhrny budú dosahovať lokálne i nad 30 cm nového snehu, hlavne na exponovaných a náveterných svahoch. V kombinácii s vetrom čakáme nebezpečné blizzardové podmienky. V nižších polohách by mohli nárazy dosahovať až ku 25 m/s, hlavne v otvorenejších kotlinách.

— Ostatok územia —

Polohy do 400 m n.m. by na väčšine územia mali zostať bez väčších problémov čo sa týka snehových zrážok a naviac prúdenie v nižších hladinách bude v rámci JV ČR a J SR značne slabšie. Stupeň 1 je vydaný na územie s nárazmi vetra ojedinele nad 20 m/s.