Dne 26. dubna byly na odpolední hodiny hlášeny bouřky a bylo vydáno varování před lokálními přeháňkami s krupobitím. Hned po návratu ze školy jsme se Radek Sedlmajer a já (Mirek Sedlmajer) rozhodli pro výjezd. Zlákala nás tvořící se pěkná kupovitá oblačnost a také na radaru pozorovaný pás bouřek táhnoucí se zhruba od Karlových Varů po Jindřichův Hradec, ovšem s menší trhlinou v naší oblasti. Naše cesta vedla jako obvykle na naše oblíbené místo „na Rovinách“ nad Brandýsek. Severně od nás jsme pozorovali poměrně čilou konvektivní aktivitu, jak dokumentují naše snímky. Avšak naši pozornost jsme zaměřili spíše jihozápadním směrem, kde se uhnízdila velmi pomalu se pohybující bouřka doprovázená deštěm a dle detekce blesků také vcelku četnou elektrickou aktivitou.

 

Díky tomu, že se bouře pohybovala směrem k nám, se i nám podařilo zpozorovat první dnešní blesky. Vzhledem k poměrně velkému jasnu nebylo možné blesky fotit, proto jsme jich několik zachytili pouze na video.

 

Zhruba v půl čtvrté se již bouře přiblížila natolik, že nebylo bezpečné zůstávat venku a proto jsme se uchýlili do automobilu. Odtud jsme situaci nadále sledovali. Bouřka z jihozápadu se nadále přibližovala, přičemž začala zesilovat i další bouřka položená jižněji. Již zevnitř jsme na severozápadě – na bouři jdoucí z jihozápadu nadsouvající se nad nás – zpozorovali pravděpodobné oblaky mamma visící pod základnou mraku. Dále jsme naši pozornost upřeli k druhé bouřce a pokusili se natočit další blesky, což přineslo své ovoce.

   

Vzhledem k tomu, že první bouře se, přecházejíc severozápadně od nás, začala vzdalovat a druhá ležící jižněji se téměř nepohybovala, rozhodli jsme se zajet do Brandýska pro Jana Drahokoupila vrátivšího se z práce. U něho doma se nám však naskytl nejzajímavější pohled z celého dne – krásné velké oblaky mamma.

   

Pohledem na český i německý radar jsme zjistili, že nás již nic dalšího pravděpodobně v dalších hodinách nečeká. Přesto jsme se ještě naposledy vydali „na Rovina“ s nadějí, že se více vyjasní a my budeme moci sledovat postupující bouřky zezadu. Bohužel, čekal nás již jen vytrvalý déšť. Ještě před ním se nám podařilo zaznamenat pěknou kupovitou oblačnost osvícenou Sluncem na severoseverovýchodě. Posledním pohledem jsme se rozloučili s velkými ukázkovými mammaty.

 

Následující radarový snímek zobrazuje stav v 15:30 SELČ, kdy byly obě bouřky v naší oblasti nejvýraznější. Poloha křížku určuje Brandýsek. Snímek byl převzat z radarového oddělení ČHMÚ.

Následující obrázek z detekce blesků zobrazuje situaci v České republice v 15:30 SELČ. Poloha křížku určuje Brandýsek. Snímky byly převzaty z radarového oddělení ČHMÚ.


Související odkazy:

Oddělení radarových měření ČHMÚ – radarové snímky ČR
Oddělění radarových měření ČHMÚ – zpracování bleskových dat