J. Džugan, L. Opalecký – Plzeňsko

Výskyt bouřek se předpokládal po velmi dlouhé, skoro měsíční pauze. CAPE mělo být nějakých 400 J/kg a střih větru okolo 15 m/s. Jak jsme se ale posléze ujišťovali podle sondážek, ve skutečnosti byly parametry ještě slabší.

První konvektivní činnost tohoto dne se začala vyvíjet klasicky na Šumavě. Na německé straně se vyskytly i nějaké slabší bouřky, u nás to byly převážně bleskově neaktivní přeháňky. Až do večera byl vývoj beze změny. Až potom se konvekce začala přesouvat více do vnitrozemí, kde také zesílila a v jejím rámci se aktivovala i první silnější blesková aktivita. Vypadalo to v tu dobu velmi nadějně i pro Plzeň. Po čase se však aktivita odmlčela a zdálo se, že z toho nic nebude. Proto jsme upustili od permanentního sledování. To se ale ukázalo jako chybné. Na jižním Plzeňsku srážky rychle zesílily a doposud mlčící blesková činnost se obnovila. Další události už nabraly rychlý spád. Rychle jsme se přesunuli na pole, rozbalili jsme veškerou naší dostupnou techniku a pořídili i první fotografie. Některé slabé přeháňky se zajímavě vypadající základnou byly i jihozápadně a západně od Plzně, to hlavní ale šlo od jihu, což dával vědět na vědomí černě zabarvený obzor za městskou zástavbou.

Dvě přeháňky před linií bouřek - autor: Jan Džugan  Linie bouřek - autor: Jan Džugan

Předsunuté přeháňky se s dalším vývojem buďto rozpadly, nebo splynuly se systémem, na jehož čele se vybarvil shelf cloud s množstvím zajímavých útvarů.

Základna bouřky 1 - autor: Jan Džugan  Základna bouřky 2 - autor: Jan Džugan  Základna bouřky 3 - autor: Jan Džugan  Základna bouřky 4 - autor: Jan Džugan

Uspěli jsme i v množství zachycených blesků, kterých se nám podařilo v rámci časosběrného snímání zachytit slušné množství.

CC blesk - autor: Jan Džugan

CG a CC blesk - autor: Jan Džugan  Dva CG blesky - autor: Jan Džugan

CC a CG blesk - autor: Jan Džugan

Bezprostředně nad Plzní bouřka zeslábla, shelf cloud nás přešel bez nějakého zvláštního zesílení větru, pocítili jsme pouze změnu jeho směru ze severovýchodního na jihozápadní, což je dobře vidět na přiloženém timelapsu níže podle směru kouře z teplárenského komína. V dalších minutách pak blesková aktivita úplně ustala, a jelikož se blížil déšť, nastal čas opustit stanoviště.

Odrazy dosahovaly stále hodnot 45dBz, přesto se nějakých 15 minut vůbec neblýskalo a naše ostražitost pak upadala a dali jsme se na prohlížení zachyceného materiálu. Pak však náhle za oknem oslepující záblesk a brzy na to burácivý hrom. Právě uhodil CG blesk pár stovek metrů od nás. Okamžitě jsem začal natáčet dění. Rychle následoval další úder, také blízko, ne však tolik, jako v prvním případě. Dále jsme zachytili zajímavý vzestupný typ CG blesku, který typicky vystřeluje z vysokých objektů. Domníval jsem se, že ho vyprodukovala plzeňská věž Kostela svatého Bartoloměje, Daniel Neumann ale s odstupem času zjistil, že vystřelil z komína teplárny na Doubravce. Následovalo ještě pár méně zajímavých a vzdálených výbojů, než se bouřka odsunula mimo dosah.

 

  Radarová data:

Radarový zoom s detekcí blesků CELDN zobrazující přechod bouřek přes Plzeňsko.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 6573.5 kB

D. Neumann – Plzeň

V tento den večer jsem se bouřkám z časových důvodů moc nevěnoval, nicméně když na jihu začala černat obloha, zbystřil jsem. Když už se bouřky přibližovaly, začal jsem sledovat webové kamery a v dálce byl vidět i přibližující se shelf cloud. Pobalil jsem fototechniku a vyrazil na nedaleké stanoviště kousek pod vrcholem Sylván s dobrým výhledem na Plzeň. Po vybalení techniky došlo k typickému jevu a to zeslábnutí bleskové aktivity na minimum, takže se povedlo chytit pouze jeden vzdálenější blesk.

Bouřka Sylván - 3.5.2017 - autor: Daniel Neumann

Zanedlouho začalo lehce pršet, ještě jsem chvilku fotil a pak jsem to vzdal a zalezl do auta a bouřku dále pozoroval. Bouřka přešla přes mé stanoviště a během jejího průběhu byla též blesková aktivita spíše slabá ale pokud se objevil blesk, tak byl poměrně blízký. Těch blízkých výbojů se vyskytlo hned několik, celkem nejspíše 4. Jeden z nich byl náhodně zachycen přímo z auta, mířil blíže k centru města (pravděpodobně okolí Zoologické zahrady). Po odchodu bouřky pryč jsem akci ukončil a vyrazil zpět domů.

Bouřka Sylván - 3.5.2017 - autor: Daniel Neumann


Související odkazy:

http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=51&t=1716 – Bouřky 3. 5. 2017 ve fóru A.S.S.

http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav