L. Opalecký – Plzeň

Podmínky pro vznik bouřek v tento den: CAPE mezi 1000 a 1500 J/kg, střih větru spíše pod 10 m/s, s večerem zesilující nad 12 m/s.

Kolem páté hodiny se západně od Plzně zformovala linie bouřek, která při postupu na Plzeň zesílila. Bouře vykazovala odrazy i přes 60 dBz. Na spodní straně pod základnou bouřky docházelo k silnému nasávání vzduchu, které se projevovalo výraznou, protáhlou sníženinou, která se postupně transformovala do shelf cloudu. Přiložený timelapse zachycuje vývoj bouře s náznaky rotace.

Vykreslující se bouřková struktura - autor: Luboš Opalecký  Arcus před bouřkou 1 - autor: Luboš Opalecký  Arcus před bouřkou 2 - autor: Luboš Opalecký

Arcus před bouřkou 3 - autor: Luboš Opalecký  Arcus před bouřkou 4 - autor: Luboš Opalecký

Panorama bouře - autor: Luboš Opalecký

Přechod bouře byl doprovázen přívalovou srážkou, včetně drobných krup a přechodně zesíleným větrem.

Jádro bouřky - autor: Luboš Opalecký  Mohutný nástup bouře - autor: Luboš Opalecký  Před příchodem - autor: Luboš Opalecký

Zajímavě tvarovaný arcus - autor: Luboš Opalecký

Bouřková činnost ale tímto úplně neskončila. Ještě pozdě večer se utvořilo několik pěkných cumulonimbů.

Bouřková situace:

Radarová animace v zoomu s detekcí blesků Blitzortung.org zobrazující přechod bouře přes Plzeň.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Blitzortung.org
Velikost: 5363.9 kB

Odchod cumulonimbu - autor: Luboš Opalecký

Večerní cumulonimbus 1 - autor: Luboš Opalecký  Večerní cumulonimbus 2 - autor: Luboš Opalecký


Jan Džugan – Toužim, okres Karlovy Vary

V tento den se čekaly stejně jako ve dnech minulých poměrně zajímavé hodnoty CAPE okolo 1000J/kg s tím, že od severozápadu měla navečer navíc zesilovat podpora střihu větru, který měl dosáhnout hodnot mezi 10-15m/s. Studená fronta pak měla přecházet ale až další den.

V časných odpoledních hodinách došlo k vývoji klasické orografické konvekce. Silné bouřky se tvořily především severovýchodně od Toužimi. Vyrazil jsem proto kousek za město a sledoval dění nad Doupovskými a Krušnými horami na severu.

Vrchol bouře a pileus - autor: Jan Džugan  Rozvoj bouřek severně - autor: Jan Džugan

Vrchol bouře před vznikem kovadliny - autor: Jan Džugan  Silná bouřková buňka - autor: Jan Džugan

Silné bouřky směrem ke Krušným horám - autor: Jan Džugan

Sledování to bylo především o „květácích“. Cumulonimby rychle explodovaly, jejích růst doprovázely oblaky pileus a na krajích kovadlin se často dělaly útvary zvané knuckles. Když se bouřky příliš vzdálily, od dalšího pozorování jsem upustil.

Situace na radaru:

Radarová animace v zoomu s detekcí blesků Blitzortung.org zobrazující bouřkovou konvekci v okolí Toužimi.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Blitzortung.org
Velikost: 5089.6 kB

V pozdějších odpoledních hodinách se pak rozvoj konvekce v naší oblasti obnovil. Tentokrát ale bylo znát, že tu byla nějaká dynamická podpora. Vzniknuvší bouřky nyní nebyly pulzního charakteru, ale s odděleným vzestupným a sestupným proudem měly poněkud větší výdrž, než bouřky z časného odpoledne. Na kopci jsem se nyní sešel s Jardou Řehákem a dění jsme sledovali spolu. Nejdůležitější pro další vývoj byla bouřka, která minula Toužim severně. Výtok z této bouřky doprovázely různé, až na zem jdoucí sníženiny.

Slabší bouřka severovýchodně - autor: Jan Džugan  Odchod bouřky 1 - autor: Jan Džugan

Odchod bouřky 2 - autor: Jan Džugan  Odchod bouřky 3 - autor: Jan Džugan

Následně se nastartovala východně a jihovýchodně od naší pozice velmi dynamická konvekce s turbulentní základnou s nízkými, roztrhanými cáry, které měly občas snahu rotovat a vytvořit nějakou tu trombu. (viz video) Bouřky se potom odsunuly dále na jihovýchod, ty jdoucí k nám se rozpadly.

Nízké oblačné cáry související s výtokem z bouřky 1 - autor: Jan Džugan  Nízké oblačné cáry související s výtokem z bouřky 2 - autor: Jan Džugan

Nízké oblačné cáry související s výtokem z bouřky 3 - autor: Jan Džugan

  Radarová situace při odchodu bouřek:

Radarový snímek ve výřezu zobrazující bouřkovou konvekci v okolí Toužimi.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG
Velikost: 61 kB

  Video z celého dne:


Související odkazy:

http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav

http://www.blitzortung.org – A world-wide, real-time, community based lightning detection and lightning location network with live lightning maps