Jan Džugan, Lubomír Opalecký – Nýřany, okres Plzeň sever; Přeštice, okres Plzeň jih

Po velmi úspěšném prvním srpnu… a fiasku po triu bouří, které přinesly takové škody, že mohly být klasifikovány jako derecho, kdy zůstal západ Čech ze hry venku, nastala další bouřková situace na osmnáctý srpnový den.

Hodnoty instability ovšem už nebyly takové, jako uprostřed sezóny. CAPE okolo 1000J/kg. Ovšem střih větru na rozdíl od CAPE s postupující sezónou neslábne a dosáhl nyní hodnot okolo 25m/s v západní části našeho území. Společně s helicitou okolo 150m2/s2 se jednalo o velmi zajímavé hodnoty, které nás nenechaly z důvodu možnosti vzniku supercel chladnými.

Bouřky měly přijít na naše území až později večer, což slibovalo, že dorazí v možná co nejlepší kondici a společně se západem Slunce by mohly předvést zajímavou světelnou podívanou. Navíc bylo jasno a netvořila se žádná předfrontální konvekce, která by zbytečně zamezovala insolaci. První bouřková oblačnost, která byla očima vidět, tak byla právě z kovadlin bouří v Německu, působící od nás jako temná stěna v kontrastu s jasnou oblohou. Německý „Kachelmann“ tam navíc začal kreslit dost rotací, navíc podle tvaru a výdrže některých buněk jsme usoudili, že by tam mohlo skutečně být i několik supercel. Nejvíce nás zajímala ta zhruba s postupem na Plzeň, která byla po 17h viditelná i na našem radaru v Bavorsku a vykazovala velkou část postupu bílé odrazy. Po 18h jsme vyráželi z Plzně po dálničním obchvatu a sjeli jsme směrem na Klatovy. Jako zastávku jsme si zvolili benzínovou stanici u Přeštic, na západě jíž bylo zřetelně vidět, kde se náš hlavní objekt pozornosti nalézá.

Kovadliny bouří v Německu - autor: Jan Džugan

Ovšem okolo 19. hodiny jsme se rozhodli pro trochu západnější pozici a opět jsme vjeli na dálnici s tím, že sjedeme u Nýřan, kde končí bezplatný úsek dálnice. Dál se mi ale nechtělo, jelikož bez dálniční známky by se mohla cesta prodražit a navíc jsem věřil, že si supercela zopakuje chování nám věrně známé supercely z 19. května, která prošla skrz celé západní Čechy, aniž bychom z ní, trčíce v Německu, vyfotili jedinou fotku. Ve finále jsme zastavili u Města Touškov, stojíce bouři přímo v trajektorii. Již byla rozeznatelná konvektivní věž naší supercely a v pozadí se pak chystaly další bouře.

První vizuální kontakt se supercelou - autor: Jan Džugan

Zrovna jako na zavolanou jel kolem úplnou náhodou Petr Šťastný. Viděl nás během své cesty na poli a zastavil, dali jsme se do řeči o probíhajícím dění, které se zatím vyvíjelo velmi slibně. Struktury supercely se z dáli vynořovaly stále jasněji.

Supercela a bouře v pozadí - autor: Jan Džugan  Celá supercelární bouře - autor: Jan Džugan

Celá supercelární bouře 2 - autor: Jan Džugan

Po několika minutách Petr odjel a my jsme se opět plně věnovali supercele, která se blížila k naším hranicím, stále mající bílé odrazy na radaru. Vizuálně krásně rotovala a i struktura byla pro supercelu naprosto typická, že její povahu šlo poznat i bez radaru. Během svého vývoje vyprodukovala obrovskou kovadlinu s oblaky mamma, která se rozprostřela po celém severozápadním obzoru.

Pohled na mezocyklonu - autor: Jan Džugan  Supercela v pozdější fázi - autor: Jan Džugan  Vzestupný proud s bleskem - autor: Jan Džugan

Supercela s naším pozorovacím místem - autor: Jan Džugan

V pozdější fázi, když supercela přešla naše hranice, tak jsme si všimli i wall cloudu pod základnou supercely, i když byl poněkud zastřen v šeravém oparu. Posléze se však začala konvektivní věž zužovat. Pohltil nás nepříjemný pocit, že asi naše supercela brzo zanikne.

Mezocyklona s wall cloudem - autor: Jan Džugan  Pohled na obě bouře - autor: Jan Džugan

V následujících minutách se to stalo skutečností. Výstupný proud tenčil, až se úplně vypařil a jako památkou po supercele zůstala jenom ona obří kovadlina, ve které se občas ještě sporadicky zablesklo.

Supercela v rozpadu - autor: Jan Džugan  Mamma 2 - autor: Jan Džugan  Vypařování vzestupného proudu - autor: Jan Džugan

Mamma - autor: Jan Džugan

Radarová animace postupu supercely.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 4574.3 kB

Poněkud frustrováni situací, kdy jsme si mohli supercelu dát přímo na podnose, jsme se zaměřili na druhou bouři, která šla v závěsu za bývalou supercelou, ale trochu jižněji. Opět jsme se chtěli dostat do její trajektorie a proto byla volba na místo, kde jsme dnes už jednou stáli, na benzínovou stanici u Přeštic. Jak se stmívalo, západní obzor ohnivě rosvěcovala velmi intenzivní blýskavice.

Druhá bouře na západě - autor: Jan Džugan  Bouře od západu 2 - autor: Jan Džugan  Bouře na západě s CG bleskem - autor: Jan Džugan

Čelo bouře s CG bleskem - autor: Jan Džugan  Nasvícená bouře - autor: Jan Džugan

Na rozdíl od blýskavice z prvního srpna se zde jednalo o bouři s převahou CC blesků, za to však měla výraznou strukturu se shelf cloudem, šlo o typickou pásovou bouřku na vrcholu svých sil. Díky krátkému časovému intervalu mezi záblesky nebyl problém zachytit vývoj struktury i v noci. Každá fotka o délce závěrky 10 sekund byla nasvícena několika výboji.

Nasvícená bouře 2 - autor: Jan Džugan

Slábnoucí bouře - autor: Jan Džugan  CG blesk - autor: Jan Džugan  Slábnoucí bouře 2 - autor: Jan Džugan

Čelo bouře s CG bleskem - autor: Jan Džugan

Avšak i tato bouřka směrem k nám zeslábla. Postupně shelf cloud bouřce „utekl“ a přešel nás se silným větrem, přičemž rozpadající se bouřka zůstala aktivní jen na své střední části, míjející nás severně. Ještě před jejím příchodem jsme stačili zachytit několik CG blesků. Déšť dorazil až se značným zpozděním během naší cesty domů.

CC a CG blesk - autor: Jan Džugan  CC a CG blesk 2 - autor: Jan Džugan  CC blesk - autor: Jan Džugan

CC blesk - autor: Jan Džugan  CC blesk - autor: Jan Džugan

Radarová animace příchodu druhé bouřky.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 4021.5 kB

Další bouřky měly nakročeno vstoupit do jižních Čech. Byly pro nás ale daleko a nezdálo se nám, že by měly nějaký potenciál k silnějšímu vývoji. Tak jsme jim nevěnovali pozornost. Ovšem to se nám nakonec vymstilo, když jsme doma zjistili, že celý systém nad Šumavou prudce zesílil a následně se nad naší republikou vydul do bow echa. Pak přišly další zprávy, že bouře přinesla nad naše území další derecho, snad nejpozdnější zaznamenaný letní typ. Vzhledem k tomu, že nás vypekla v jeden den supercela a následně i derecho, tak jsme byli ten večer dosti zklamaní. Až z odstupem času jsme si začali vážit toho, že jsme získali z tohoto dne alespoň něco.

Radarová animace postupu bow echa jižními Čechami.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 3674.1 kB

 


Související odkazy:

http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=51&t=1747 – Bouřky 18.8.2017 ve fóru A.S.S.

http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav

https://kachelmannwetter.com/de – Wetter HD | Wetter von Kachelmann

http://www.bourky.com/pozorovani/trojice-derech-10-a-11-8-2017/ – Trojice derech 10. a 11. 8. 2017