Tyto fotografie byly pořízené v létě roku 2001. Bouřka, které byly součástí, se pohybovala VJV směrem a naštěstí jen těsně minula naší obec. Fotil Jan Drahokoupil.

Co jsou to mamma?

Čerpáno z odborné literatury: Mamma je zvláštním typem oblaků (mamma je latinské slovo pro prs). Tvoří ji kulovité obláčky, které visí ze  spodní strany kovadliny bouřkového mraku. Tento útvar je výsledkem děje, který lze popsat jako konvekce v opačném směru. Při bouřce stoupají teplé a vlhké vzestupné proudy k horní hranici troposféry, kde teplota začíná s výškou růst a vzduch je stabilně zvrstven. To vede k horizontálnímu rozšiřování oblaku nad oblasti chladnějšího bezoblačného vzduchu. Teplotní rozdíl mezi těmito dvěma prostředími vytvoří pod kovadlinou nestabilní prostředí, které vede k pohybu teplých a vlhkých bublin vzduchu směrem dolů. Tato obrácená konvekce je navíc zesílena zemskou tíží a srážkami, které vypadávají z oblaku. Tímto dějem vznikají na spodní straně kovadliny souměrné výčnělky, které se nazývají mamma.