— SITUACE —

Nad Západní Evropou se bude i nadále udržovat izolovaná výšková cyklona. Paralelně s východním ramenem brázdy, se kterou je spojená se táhne málo výrazná studená fronta. Po ní postupují přes střední Evropu jednotlivé frontální vlny. Před frontou zejména v rámci jejich teplých sektorů k nám bude od jihovýchodu (ve výšce spíše od jihu) proudit dosti teplá vzduchová hmota. V průběhu denních hodin čekáme její mírnou labilizaci.

— PŘEDBĚŽNÁ PŘEDPOVĚĎ Morava, Z Slovensko —

Zde je možnost silných bouřek, zejména s krupobitími a přívalovými srážkami. Model GFS počítá s hodnotami MLCAPE nad 1000J/kg na většině Moravy aa západního Slovenska. ECMWF se rovněž nedrží příliš zpátky, uvažuje na některých místech Slovenska s CAPE až ke 2000J/kg.
Model GFS rovněž předpokládárosné body nad 18°C zejména na severu Moravy a JZ Slovenska. Hodnoty směšovacího poměru by zde mohly přesahovat 10g/kg. na JZ SLovenska i 12g/kg
Dosti problematickým faktorem bude, vzhledem k takřka absenci výraznějšího zdroje liftu, v tomto případě iniciace konvekce. Což omezí i četnost bouřek I modely GFS i ECMWF jsou v tomto ohledu poměrně pesimistické. K iniciaci bouřek by mělo docházet zejména v horských oblastech, bouřková činnost bude – alespoň zpočátku – silně vázány na orografii, velmi významnouroli v tomto případě budou hrát lokální faktory. Rovněž jednotlivé frontální vlny by mohly napomoci vývoji kojnvekce. Přesněji to však bude řešit finální verze předpovědi podle novějších dat.
Vzhledem k nevýraznosti fronty je nutné uvažovat i se slabším střihem větru, model GFS uvažuje s hodnotami DLS(střihu větru be spodních 6 kilometrech) mezi 10-15m/s, přičemž hodnoty by se měly zvyšovat směrem k západu (kde bude nicméně slábnout labilita). To v kombinaci s labilitou by favorizovalo tvorbu multicelárních bouří. V jejich rámci je možné očekávat krupobití. Jejich výskyt i velikost krup však bude limitovat veliká výška nulové izotermy (až přes 4km). Větší pravděpodobnost jejich výskytu je pak v rámci horských oblastí. Rovněž vzhledem k relativně pomalému pohybu bouřek je nutno počítat s vyššími úhrny srážek (ojediněle i kolem 30mm) rovněž zejména v horských oblastech.

— PŘEDBĚŽNÁ PŘEDPOVĚĎ zybtek území —

Zde bude slabší zejména labilita, která však bude kompenzována zejména na západě Čech silnějším střihem větru. Nevylučujeme zde ojedinělá krupobití nebo přívalové srážky.