Miestami silné, ojedinele intenzívne búrky od Vysočiny až po stredné Slovensko.
— SITUACE —

Naše územie sa bude nachádzať v prevládajúcom miernom južnom až juhozápadnom prúdení na periférii cyklóny v stredných hladinách troposféry so stredom nad juhozápadným Francúzskom. V tomto prúdení sa bude advehovať vzduchová masa s pomerne výrazným teplotným gradientom. Nad strednou Európou sa i naďalej bude nachádzať frontálna zóna, ktorej pozícia sa počas dňa bude sprvu len málo meniť. V súvislosti s približujúcou sa brázdou smerom od juhu, očakávame pri zemi cyklogenézu hlavne v oblasti na juhovýchod od Álp. Po prednej strane prízemnej cyklóny zosilnie južné prúdenie v 850 a 700 hPa smerom nad Moravu. Stred cyklóny potom bude zvoľna postupovať smerom na severovýchod. Brázda v stredných hladinách sa priblíži k našemu územiu zrejme až v nočných hodinách na piatok.

— Vysočina, Morava, severovýchodné Čechy, Slezsko, západná polovica Slovenska —

Pomerne komplikovaná situácia sa odvíja pre naše územie a bude záležať hlavne od týchto faktorov:

1/ pozície frontálneho systému nad Čechami a vplyvu ranných pozostatkov konvekcie.

2/ vývoja prízemnej tlakovej níže.

3/ miery advekcie vlhšej vzduchovej hmoty od juhovýchodu. Mnohé modely rátajú s rosnými bodmi až okolo 16°C.

Modely sa zhodujú na najvýznamnejšej labilizácii hlavne nad JZ a V Slovenskom, s rýchlo sa zmenšujúcimi hodnotami CAPE smerom na severozápad. Skutočné hodnoty budú mimoriadne záležať hlavne od reálnych rosných bodov a realizácii vlhšieho juhovýchodného prúdenia. Stáčanie a zosilnenie vetra v nižších hladinách vďaka cyklogenéze na juh od nášho územia zdvihne hodnoty strihu vetra hlavne v rámci Vysočiny, západnej Moravy a Slezska na 15-20 m/s vo vrstve 0-3 ako aj 0-6 km, s mierne zdvihnutými hodnotami SREH. Miera strihu vetra bude mierne slabšia smerom na východ.

Momentálna predstava je, že sprvu by mohol prevládať izolovanejší vývoj búrok hlavne v rámci horských oblastí a v okolí frontálneho rozhrania na západe vymedzeného územia, postupne sa rozširujúc na východ. Búrky by mohli byť vo forme dobre organizovaných multiciel, hlavne v rámci Moravy a Slezska nevylučujeme ani možnosť supercely. Primárnymi nebezpečnými javmi by mohli byť krúpy s priemerom okolo 2 cm a lokálne downbursty. Vo večerných hodinách, vďaka zlepšujúcej sa synoptickej podpore, očakávame prípadne zhlukovanie búrok do formy jedného alebo i viacerých MCS, ktoré prejdú smerom na severovýchod. Tieto komplexy búrok by mohli potom prinášať nebezpečné prejavy v podobe silných nárazov vetra alebo prívalových zrážok.