Silné bouřky s krupobitími a silným nárazovitým větrem
— SITUACE —

V původně téměř zonálním proudění se formují dvě výšková brázdy – jedna nad východní Evropou, s osou přibližně od severu Skandinávie po Černé moře a druhá nad západní Evropou. Tato západní brázda bude v průběhu dne poměrně rychle posotupovat směrem k východu. Mezi těmito brázdami se vyvíjí výběžek vyššího geopotenciálu spojený s teplým sektorem mohutné tlakové níže nad Britskými ostrovy. V rámci tohoto výběžku bude nad území střední Evropy proudit teplá a vlhká vzduchová hmota. Její přísun pak bude ve večerních a nočních hodinách ukončen postupující studenou frontou.

— PŘEDPOVĚĎ SZ ČR —

V této oblasti by měly být nejlepší podmínky pro rozvoj silných/intenzivních bouří. V rámci teplého sektoru cyklony můžeme očekávat příliv teplé a poměrně vlhké vzduchové hmoty. Ta by se jak vlivem denního prohřívání, tak i vlivem advekce vlhkosti měla během dne labilizovat. Modely GFS i ECMWF uvádí hodnoty MLCAPE přes 1000J/kg. Vlhkost by měla být nemalá ve většině troposféry. Ve 2metrech nad zemí udává rosné body přes 18°C. Díky relativně nízké výšce kondenzační hladiny a hladiny volné konvekce lze očekávat poměrně dobré podmínky pro iniciaci konvekce před samotnou frontou. V rámci postupující brázdy je možné čekat poměrně silné proudění, což se projevuje i na hodnotách střihu větru, který by měl ve spodních 6km přesahovat 20-25m/s, ve spodních 3km počítá model GFS se střihem 15-20m/s a ve spodním kilometru může ve večerních hodinách střih překročit 10m/s. To už jsou výrazné hodnoty tvořící prostředí pro vývoj dobře organizovaných multicelárních/supercelárních bouřek. Díky poměrně dobré labilizaci a předpokládané dobré organizaci bouřek je možné v jejich rámci očekávat krupobití, přičemž průměr krup by mohl překročit 2cm. Ve večerních hodinách by na frontě mohla přecházet MCS. Za předpokladu, že do týlu MCS půjde silné proudění na frontě, je možné očekávat v jejím rámci silné nárazy větru až přes 25m/s. Postup MCS by měl být přibližně od jihozápadu k severovýchodu. S MCS by mohla být spojená mohutná oblast vrstevnatých srážek, jejichž vývoj patrně podpoří pásmo konvergence Q-vektoru, které přes tuto oblast bude postupovat v nočních hodinách.

— PŘEDPOVĚĎ JV Čechy J Morava —

V této oblasti model GFS očekává nejvýraznější labilizaci (CAPE přes 1500J/kg), nicméně model ECMWF je zde již mnohem skeptičtější. Střih větru v této oblasti by měl být slabší, kolem 15m/s ve spodních 6km. Je zde možno očekávat vývoj silných bouřek s krupobitími, nicméně pravděpodobně v menší míře, než na západě Čech, podmínky budou horší z dynamického hlediska. Přesto je zde však možný výskyt intenzivních projevů bouřek, jejichž četnost je však otazná. Otazná je rovněž síla, s jakou sem v nočních hodinách dorazí MCS, která by do této oblasti mohla přinést spíše již silný vítr, než krupobití. Nárazy větru v MCS je v tuto chvíli dosti těžké odhadnout. Prozatím je na tuto oblast vydán stupeň 1.

— zbytek ČR + Z SR —

Zde budou podmínky slabší, než v předchozch dvou případech. Bouřky by se měly vyvíjet zpočátku zejména v rámci hor, později by se mohly vyskytnout i mimo ně. V průběhu noci pak počítáme s přechodem MCS na frontě. Díky předpokládané mírné labilitě (MLCAPE přes 1000J/kg) v kombinaci se střihem větru kolem 15m/s ve spondních 6km by se mohly vyvíjet poměrně dobře organizované multicely. S nimi by mohla být spojena krupobití. Během večera a noci počítáme s přechodem MCS. Jeho síla zatím zůstává otazná.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území (žlutě označená oblast) —

Očekáváme spíše slabé bouřky s minimem nebezpečných projevů. Labilita i střih by měly být slabší, než v předchozích oblastech, nicméně zejména na návětří hor by se lokálně mohl vyskytnout vyšší úhrn srážek.