Místy silné až intenzivní bouřky v rámciS a SZ Čech.
— SITUACE —

Nad západní Evropou slábne hřeben vyššího tlaku vzudchu s osou cca od Španělska po Británii. Od severozápadu se směrem jihu až jihovýchodu pohybuje se výšková brázda spojená s chladnou vzduchovou hmotou. Mezi těmito dvěma útvary zesiluje západní až severozápadní proudění, dosahující až 25 m/s v hladině 500 a 40 m/s v hladině 300 hPa. V rámci brázdy a s ní spojeným frontálním systémem pak do střední Evropy postoupí výrazná studená fronta, která postoupí hlavně cez sever území ČR a SR v průběhu večerních a nočních hodin. V předfrontální vzduchové hmotě očekáváme v průběhu dne slabou až mírnou destabilizaci troposféry.

— Sever/Severozápad ČR —

Modely GFS i WRF zde uvažují s hodnotami MLCAPE v rozmezí 500 – 1500J/kg a LI -1 až -3K. Střih větru ve spodních 6 kilometrech by se měl pohybovat kolem 15m/s, v průběhu odpoledne však bude zesilovat na hodnoty až přes 20-25m/s, což už jsou hodnoty favorizující dobře organizované bouřky, včetně supercel. Bouřková činnost by se mohla objevovat již v skorých odpoledních hodinách, zejména v rámci hor na severu až severozápadě území. Později během dne by se bouřky měly rozšiřovat i mimo horské oblasti. Vzhledem k dobré organizaci počítáme v rámci bouřek místy s krupobitími, ojediněle s průměrem krup přes 2cm. Rovněž je možný výskyt nárazů větru přes 20m/s, v supercelách i přes 25 m/s. V průběhu večerních hodin modely simulují zesilování proudění v nižších hladinách troposféry, s rychlostmi v hladině 850 hPa v rozmezí 15-20 m/s. Vzhledem k zeslabování relativního proudění ve vyšších hladinách troposféry a zároveň možnému významnému lineárnímu zdvihu na přední straně fronty, je možná tvorba kvazilineárního konvektivního systému. Tento by se měl pohybovat poměrně rychle od severozápadu k jihovýchodu. V jeho rámci by se mohli vyskytnout hlavně nárazy větru (ojediněle přes 25m/s). Vzhledem k silnému střihu větru ve spodním kilometru (kolem 10m/s) a nízké kondenzačí hladině nemožno vyloučit ani výskyt tornáda a to hlavně v případě přetrvání izolovaných supercel až do neskorých večerních hodin. Pro velkou intenzitu a četnost nebezpečných projevů je pro toto území vydán stupeň 2.

— Území se stupňem 1 —

Zde budou podmínky slabší zejména co do střihu větru a rovněž fronta sem postoupí později, zřejmě již pri slábnoucí labilitě prostředí. Hodnoty DLS v této oblasti by se během dne měly pohybovat mezi 15-20m/s, večer a v noci i nad 20 m/s. Je tedy otazné nakolik bude potenciál výrazného střihu větra realizován v slábnoucích buňkách. Bouřky by se opět měly tvořit zprvu v rámci hor, popř. lokálních oblastí konvergence, a odtud pak budou postupovat směrem k jihovýchodu. V průběhu večerních a nočních hodin by sem pak na čele fronty mohl postoupit kvazilineární konvektivní systém. Vzhledem ke střihu větru nemůžeme vyloučit dobrou organizací bouřek a nebezpečnými projevy počasí, ač méně četnými než v oblasti označené 2. V rámci bouřek opět počítáme s výskytem krupobití (jen velice ojediněle s průměrem nad 2cm) a silných nárazů větru přes 20, ojediněle až 25m/s (tyto by měly být spojené hlavně s přechodem MCS). Směrem k východu by měla intenzita projevů (i samotná bouřková činnost) postupně slábnout. V rámci jižních Čech je otázná i iniciace bouřek, hlavně Aladin je poměrne pesimistický ohledem simulace zrážek v této oblasti. I tento faktor nás nutí zůstat pro tento region se Stupňem 1.

— Zbytek území —

Nad východním Slovenskem očekáváme možnost tvorby izolovaných bouřek během dne v prostředí se slabým střihem větru. Během noci by zde mohla postoupit rozpadající se MCS, avšak zrejmě bez význačných projevů. Velmi ojediněle se může v silnějších buňkách vyskytnout krupobití nebo náraz v(etru nad 20 m/s.

Předpověď se může během dne upřesňovat.