— SITUACE —

Zatímco ve spodních hladinách se nad naším územím vyskytuje nevýrazná oblast nižšího tlaku, ve středních a vyšších hladinách se nad střední Evropu bude nasouvat výšková brázda. V jejím rámci nad ČR od západu postoupí ve večerních a nočních hodinách studená fronta.

— PŘEDPOVĚĎ PŘEDPOVĚĎ jih Čech, jihozápad Moravy —

Zde bude největší pravděpodobnost vzniku bouřek. Modely zde naznačují nejvýraznější instabilitu s hodnotami MLCAPE přes 1000J/kg, a LI mezi -2 a -5K. Zároveň se nad naším územím bude vyskytovat oblast se střihem větru do 10m/s ve spodních 6 kilometrech. Potenciál na výraznější organizaci bouřek tedy bude malý, očekáváme tvorbu multicel v podobě shluků.
Zpočátku by iniciace bouřek měla být vázána na hory, a lokální oblasti konvergence před frontou. Vzhledem k pomalému postupu bouřek a poměrně vysoké vlhkosti zejména na jihu uvažovaného území by se mohly v rámci bouřek objevovat vyšší úhrny srážek přes 30mm/hod, zejména v horských oblastech. Jejich četnost je však zatím otazná. Rovněž by se ojediněle mohly objevit slabší krupobití s průměrem krup menším než 2cm. Prozatím necháváme na tomto území stupeň 0, nevylučujeme však zvýšení na 1.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Na zbytku území je předpokládána slabší labilita a rovněž i menší vlhkost vzduchu. Zejména v severní části Čech předpokládáme bouřky vnořené do vrstevnatých srážek. Během postupu systému na západ pak budou vrstevnaté srážky postupně převládat nad konvektivními. V rámci vrstevnatých srážek modely udávají poměrně vysoké úhrny, zejména nad východem Moravy a západem Slovenska.