Zejména v Čechách místy bouřky s možností ojedinělých silných projevů.
— SITUACE —

Území střední Evropy se stále nachází zčásti pod vlivem hřebene vyššího geopotenciálu, který ale během dne a noci nahradí výšková brázda. Na její přední straně postupuje studená fronta, která se v době psaní této předpovědi nachází nad Z Německa. Před touto frontou vrcholí nad naším územím příliv teplého a až mírně instabilního vzduchu.

— PŘEDPOVĚĎ Z polovina ČR —

V této oblasti je nejvyšší pravděpodobnost výskytu bouřek. Některé z nich by při svém vývoji mohly dosáhnout silných projevů, zejména krupobití a downbursty doprovázené nárazy větru až přes 20 m/s.

Modely se shodují s mírnou labilizací v této oblasti při hodnotách CAPE přes 1000 J/kg. Již ranní sondáž z Prahy-Libuše ukazovala MUCAPE přes 1200 J/kg. Předpokládáme, že s postupným prohříváním přízemních vrstev vvzduchu (Podle některých modelů nejsou vyloučeny teploty až téměř ke 30°C) očekáváme zeslábnutí přízemní vrstvy inverze a vzrůst MLCAPE na podobné hodnoty.
Iniciace bouřek v odpoledních hodinách před frontou je prozatím otazná. Nejlepší podmínky pro ni by měly být v horských oblastech, popřípadě v rámci lokálních oblastí konvergence. Model GFS je v tomto ohledu velmi optimistický, nicméně ECMWF a HIRLAM jeho optimismus nesdílí. Pakliže by iniciace proběhla podle scénáře GFS, byly by v rámci bouřek nejlepší podmínky pro výskyt silnějších projevů jako krupobití, nebo silnější nárazy větru přes 20m/s. Nejvýznamnější iniciace pak proběhne patrně ve večerních hodinách s příchodem oblasti konvergence Q-vektoru. Nakolik budou tyto bouřky schopné k produkci výraznějších projevů je zatím otazné, nicméně alespoň ojedinělé krupobití nebo náraz větru v jejich rámci vyloučit nelze. Vzhledem ke slabému střihu větru (střih 0-6km jen kolem 10m/s) očekáváme spíše vznik neuspořádaných shluků bouřek. V průběhu noci pak bude hluboká konvekce poměrně rychle nahrazována vrstevnatými srážkami.