Ojedinele búrky hlavne v rámci Čiech
— SITUACE —

Vo vyšších hladinách troposféry situácii dominuje slabnúci výbežok vyššieho tlaku z juhozápadnej Európy a výrazná dlhovlnná brázda nad Atlantikom, postupujúca smerom do strednej Európy. Na rozhraní týchto dvoch prvkov existuje silné juhozápadné prúdenie, ktoré sa však bude zmierňovať. Pri zemi postupuje zo severozápadu studený front, ktorý sa momentálne (7 UTC) nachádza nad SZ Nemeckom. Analýza prízemného tlakového poľa poukazuje na konvergenciu prúdenia v brázde nižšieho tlaku vzduchu pred samotným frontom v rámci stredného Nemecka, spojenú s nevýrazným poľom kopovitej oblačnosti.

— Čechy, Českomoravská vrchovina —

Analýza sondáží 06 UTC z Kuemmersbrucku a Prahy-Libuše nenaznačuje žiadne známky výraznej destabilizácie, s pomerne suchou vrstvou v spodnej troposfére, relatívne slabým teplotným gradientom a naviac aj subsidenčnou inverziou v okolí hladiny 700 hPa. Rosné body naviac dosahujú hodnôt väčšinou do 10 °C. GFS je pomerne agresívny s výrazným pokrytím konvektívnych zrážok a miernymi hodnotami CAPE (500 – 1000 J/kg) pri hodnotách rosných bodov okolo 14 °C. Ostatné modely (hlavne ECMWF) sú výrazne pesimistickejšie so oveľa slabšou mierou destabilizácie a pokrytím zrážok. Intenzitu prípadných búrok popri neveľkej miere lability bude naviac limitovať nevýrazný vertikálny strih vetra, búrky tak budú organizované zrejme ako krátkotrvajúce, izolované bunky, po prípade chaotické zhluky. Na samotnom čele frontu môžu byť konvektívne bunky orientované do slabej „línie“. Ďalším limitujúcim faktorom je nevýhodná synoptická situácia – brázda bude značne zaostávať za postupujúcim frontálnym systémom.

V dôsledku nevalne vyzerajúcej situácie z pohľadu ranných sondáží a pomerne veľkých rozdielov medzi jednotlivými výsledkami modelov zachováme pre väčšinu územia momentálne len malú pravdepodobnosť búrok. Ich vývoj bude súvisieť buď s predfrontálnou zónou konvergencie alebo samotným frontom, ktorý bude prechádzať v nočných hodinách smerom na východ. Na oblasť Šumavy dávame vyššiu pravdepodobnosť ako naznačenie, kde bude vývoj búrok najpravdepodobnejší, aj keď ich pokrytie by mohlo zostať tiež viac menej len ojedinelé.