Místy silné bouřky s krupobitími a silnými srážkami. Během noci pak v západních Čechách MCS. Bouřky budou slábnout směrem k východu.— SITUACE —

Výškový hřeben vyššího tlaku původně s osou nad střední Evropou, se bude zvolna odsouvat k východu. Za ní se bude směrem k východu rovněž naklánět osa brázdy, nacházející se nad západní Evropou. V jejím rámci se nad Britskými ostrovy a severním Atlantikem udržuje tlaková níže, jejíž studená fronta bude přes naše území přecházet večer a v noci na pondělí. Před frontou k nám bude proudit od jihu až jihozápadu teplá, vlhká instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ Čechy, Západ Moravy —

Model GFS předpokládá během dne hodnoty CAPE přes 1000J/kg, na jihozápadě území pak až přes 2000J/kg během denních hodin. Zároveň se silnou CAPE se však bude vyskytovat silnější CIN. Iniciace bouřek během poledních a odpoledních hodin je proto otázkou. Předpokládáme, že bouřky by se ojediněle mohly začít tvořit odpoledne v rámci hor na západě ČR. Vzhledem ke střihu větru 10-15m/s ve vrstvě 0-6km výšky očekáváme jejich organizaci do multicel. Vertikální rozložení vlhkosti vzduchu by mělo být příznivé pro downbursty, v jejichž rámci by se mohly objevovat nárazy větru přes 20m/s, ojediněle i přes 25m/s. Místy by se mohla objevovat i krupobití, ojediněle s průměrem přes 2cm, nebo vyšší úhrny srážek(nad 30mm/hod). Krupobití a silné srážky budou největším nebezpečím bouřek v období platnosti této předpovědi. Během večerních a nočních hodin pak již v rámci fronty přejde přes Čechy z Německa a Rakouska MCS, jež bude dále postupovat k severovýchodu nad Polsko. Ačkoliv poslední běh modelů výrazně zeslabil její srážkový potenciál, místy by v jejím rámci mohlo napadnout více než 30mm/hod.

— V Morava a Z Slovensko —

Bouřková činnost související s postupujícím frontálním rozhraním by v této oblasti měla již slábnout. Výskyt bouřek je zde očekáván ve druhé polovině noci a nad ránem. Modely sice naznačují přítomnost MUCAPE stále výrazně nad 500J/kg ale též rostoucí hodnoty MUCIN a slábnoucí dynamiku. Předpokládáme tak, že zde by již bouřky neměli doprovázet výrazné projevy.

— Střední a V Slovensko —

Modely naznačují bouřky zejména v horských oblastech a to ve dvou vlnách. V oblasti Tater by se měly bouřky vyskytovat již během odpoledne. Hodnoty CAPE by však měly zůstat spíše nízké, stejně tak i dynamika bude velmi slabá, střih větru v 0-6km AGL bude pod 10m/s. Bouřky tedy budou spíše slabé a bez výrazné organizace, budou se vázat výrazně na horská pásma. Modely naznačují i druhou vlnu a to zejména v druhé polovině noci a časných ranních hodinách, kdy je očekáván vývoj předfrontálních bouřek. Zřejmě půjde o konvekci s vazbou na výraznější orografii v oblasti. Předpokládáme tedy ojedinělé bouřky, v horských oblastech pak místy bouřky. Ty by opět neměli být doprovázeny mimořádnými projevy.