Ojedinele búrky a to hlavne v hornatejších častiach stredného až východného Slovenska
— SITUACE —

V nevýraznom tlakovom poli v stredných a vyšších hladinách troposféry sa od juhozápadu nad ČR nasúva výbežok vyššieho tlaku vzduchu s vyššími teplotami, stabilizujúcimi ovzdušie hlavne v západných častiach republiky. Hlavne východné Slovensko naopak zostane pod vplyvom mierne nižších geopotenciálov a teplôt. Sondáže z 00 UTC poukazujú na relatívne suchý vzduch v nižších hladinách troposféry a nevýrazný vertikálny teplotný gradient. Bez výrazného režimu advekcie sa tento trend nezmení a labilizácia zostane naďalej len nevýrazná. V rámci nižších hladín troposféry sa nad strednou Európou buduje oblasť vyššieho tlaku vzduchu so slabým teplotným gradientom medzi z. Čechami a v. Slovenskom.

— Vysočina až východné Slovensko —

Najvýhodnejšie podmienky pre vznik búrok budú panovať pri dobrej zhode jednotlivých modelov v rámci východného Slovenska, čo dobre zapadá i do synoptickej situácie s teplejšou vzduchovou hmotou v 850 a chladnejšou v 500 hPa než oblasti smerom na západ. Avšak vzhľadom na nízke hodnoty rosných bodov neočakávame výraznú destabilizáciu, hodnoty CAPE by mali dosahovať rádovo maximálne stoviek J/kg, s poklesom hodnôt smerom na západ. Iniciácia búrok, aj na základe súčasných satelitných snímkov, bude viazaná skôr na orografiu a ňou podmienené cirkulácie. V rámci západnej časti nami vymedzeného územia by mohlo čiastočne napomôcť aj lokálne, nevýrazné teplotné rozhranie spôsobené slabším prehrevom vzduchovej hmoty nad Čechami. Strih vetra do hladiny 500 hPa zostane veľmi slabý, s hodnotami väčšinou do 10 m/s. Celkovo tak očakávame slabšie, neorganizované búrky, aj keď hlavne nad východným Slovenskom nie je možné vylúčiť vďaka suchšej vzduchovej hmote a vyššie položeným základniam nárazy vetra ojedinele okolo 20 m/s.