Silné, ojediněle intenzivní bouřky zejména na jihozápadě Slovenska
— SITUACE —

Území střední Evropy nyní ze severu ovlivňuje výšková brázda, ve spodních hladinách spojená s mohutnou cyklonou mající střed nad Skandinávským poloostrovem. Jižněji pak můžeme ve výšce identifikovat výběžek vyššího tlaku s osou sklánějící se od Alžírska nad Itálii. Mezi těmito dvěma útvary bude i nadále podpora pro výrazný tlakový gradient a sním spojené poměrně silné západní až severozápadní proudění, zejména ve středních a vyšších vrstvách troposféry. Zároveň již zmiňovaná cyklona nad Skandinávií se začne v průběhu dne zvolna posouvat směrem k východu. Úhel mezi studenou frontou ovlivňující území střední Evropy od předchozího dne (24.5) a izobarami(popř izohypsami) ve spodních hladinách se tím bude zmenšovat, což zapříčiní výrazné zpomalení postupu až stagnaci frontálního rozhraní nad územím ČR a Slovenska. Před frontou by mělo dojít ke slabé až mírné labilizaci ovzduší.

— PŘEDPOVĚĎ JZ SR —

Dostatecna labilita se vyskytuje pred frontou, vyvoj teto situace tedy bude zaviset zejmena na poloze fronty v ramci uzemi.Rovněž je otazná míra labilizace v této oblasti. Model GFS pocita vlivem denniho prohrivani spodnich vrstev vzduchu s hodnotami CAPE ojedinele přes 1000J/kg na jihu oblasti označené stupněm 1, Povětšinou spíše ale méně. V rámci výrazného proudění na čele výškové brázdy pak i nadále počítáme se silným střihem větru (DLS 20-25m/s) Maximum strihu by se melo drzet ve spodnich trech kilometrech. Vzhledem k tomuto dobrému překryvu mezi výrazným střihem větru a labilitou by se pravděpodobně budou tvořit dobře organizované bouřky, supercely nevyjímaje. (navíc Hodnoty SREH ve spodních 3kilometrech budou kolem 150m2/s2). V rámci bouřek předpokládáme díky jejich dobré organizaci místy krupobití, přitom ojediněle(možná až místy) by průměr krup mohl být kolem 2cm. Dalším možným nebezpečných projevem by mohly být ojediněle až místy silné nárazy větru přes 20m/s.
Iniciace bourek by mela zpocatku probehnout zejmena na navetri hor, a v lokalnich oblastech konvergence. Postup bourek by mel byt shodny s proudenim v celém vertikálním rozsahu troposféry, cca od severozápadu k jihovýchodu. Jejich postup by měl být poměrně rychlý, což bude limitovat úhrny srážek. Vzhledem k rychlému slábnutí lability v ovzduší by se bouřky mohly držet až do pozdních večerních a nočních hodin, zejména díky silnému střihu větru.
Problematické je zhodnocení stupně četnosti nebezpečných jevů v rámci hluboké konvekce. Tento bude záviset zejména na míře labilizace v ovzduší, která je však závislá na mnoha dalších faktorech. Oblast nejjihozápadnějšího cípu Slovenska je v tomto směru nejproblematičtější. Bouřky zde by mohly při dostatečné labilizaci dosáhnout kritérií pro vydání stupně 2. Situaci budeme i nadále podle našich možností monitorovat a v případě nutnosti bude vydám update.
.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Na zbytku území bude dosti silný střih větru, nicméně hodnoty CAPE by se neměly šplhat výš než k 500J/kg. Iniciace bouřek je možná rovněž jak v horských oblastech, tak v oblastech lokální konvergence. Jejich intenzita by měla být menší než v předchozím případě, ojediněle však nevylučujeme výskyt krupobití nevo silnějších nárazů větru (

2010-05-24 20:40:00