Možnost slabých bouřek zejména na V Slovenska
— SITUACE —

Z výškové brázdy nad západní a střední Evropou se postupně odděluje cut-off low. Díky tomu se na její přední straně utváří krátkovlnný hřeben vyššího geopotenciálu, který zasáhne i nad Slovensko. Zvlněná studená fronta i nadále postupuje k východu. V době psaní této předpovědi je její čelo situováno nedaleko hranic mezi ČR a SR. Před ní se udržuje relativně teplá a slabě instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ —

Očekáváme slabé bouřky povětšinou bez význačných projevů.
Modely počítají s hodnotami CAPE v řádu stovek J/kg. GFS a WRF počítají s hodnotami až přes 500 J/kg, ECMWF je ve svých odhadech daleko střízlivější. Rosné body se v době psaní této předpovědi pohybují v níže položených oblastech nejčastěji mezi 10-11 °C. Dynamickou podporu bude limitovat přítomnost výškového hřebene. Vývoj bouřek tak bude vázány nejspíše na frontu, lokálně i na orografii. Předpokládaný střih větru bude slabý, jen kolem 10 m/s ve spodních 6 km což není dost na zajištění lepší organizace bouřek, které budou tvořit spíše neuspořádané shluky. V jejich rámci neočekáváme výraznější projevy, ojedinělé slabší krupobití, nebo vyšší úhrn srážek (nad 30 mm/hod) však nelze vyloučit.