Ojediněle až místy bouřky zejména na Moravě a Z Slovenska— SITUACE —

Ze střední Evropy se bude zvolna odsouvat výškový hřeben. Za ním bude postupovat studená fronta. Před frontou k nám bude vrcholit příliv teplého a vlhkého vzduchu od jihu.

— PŘEDPOVĚĎ Morava, V Čech, západ Slovenska —

Očekáváme ojedinělé bouřky bez význačných doprovodných projevů.
Oblast výskytu konvekce je zatím poněkud otazná. Jednotlivé modely se totiž poněkud liší v rozložení instability a poloze fronty. Zatímco GFS udává největší labilitu na Moravě a uspěšuje přechod fronty přes naše území. ECMWF posouvá pásmo instability více na západ a Aladin předpokládá přechod fronty až v průběhu noci a středy a konvektivní srážky by se podle něj měly vyskytovat zejména v Čechách a nad Vysočinou. Podle scénáře GFS ke kterému se v této předpovědi přikláníme zatím nejvíce by měla být největší pravděpodobnost bouřek na severu Moravy a severozápadě Slovenska. Obecně modely hlásí CAPE spíš slabou, s hodnotami pod 500J/kg. Zpočátku by konvekce mohla být vnořená do vrstevnatých srážek, později by však nad nimi měla převládnout. Střih větru by měl být slabý. Jeho hodnoty ve vrstvě 0-6km AGL by se měly pohybovat kolem 10m/s. Předpokládáme, že bouřky by se měly formovat zejména na frontě. Soudě podle střihu větru počítáme spíše s organizací do multicel v podobě shluků. V jejich rámci povětšinou nepočítáme s význačnými nebo nebezpečnými projevy.