Očekáváme četnější výskyt bouřek, zejména v rámci Čech pak místy silných s možností ojedinělých intenzivních projevů.
— SITUACE —

V rámci výškového tlakového pole se nad V Evropou rozkládá mohutný výškový výběžek vyššího geopotenciálu, zatímco Z-SZ Evropy je pod vlivem výrazné oblasti nízkého geopotenciálu, jejíž střed se nachází nad S Británie a po jejíž přední straně se přes stř. Evropu přesouvá od JZ krátkovlnná brázda. Ta souvisí s přízemním zvlněným frontálním rozhraním, jež náleží k cykloně nad Britskými ostrovy a jež by mělo během víkendu ovlivňovat počasí nad naším územím. V rámci teplého sektoru k nám před onou studenou frontou proudí velmi teplá, vlhká a až výrazně labilní vzduchová hmota, ve které můžeme od odpoledne do noci počítat s výskytem bouřek a to i silných.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modelové předpovědi počítají s poměrně výraznou labilizací až do hodnot MLCAPE přes 2000 J/kg, avšak co se dynamické stránky týče, situace nemá být kdejak výrazná. Modelové předpovědi počítají s vektorovým rozdílem větru v 0-6 km povětšinou kolem 10-15 m/s. Předpokládáme tedy organizaci bouřek do multicel, s možností výskytu krupobití, jež by ojediněle mohla být i silná a v případě vhodné organizace konvekce i možnosti výskytu přívalových lijáků s vyššími úhrny a to i díky vysokým hodnotám absolutní vlhkosti ve spodních hladinách troposféry. Lokální modely naznačují možnost výskytu výrazných srážkových úhrnů, jež by lokálně mohly dosahovat až 30-50 mm. V rámci bouřek rovněž nelze vyloučit výskyt downburstů a tak silnějších nárazů větru s možností vzniku menších škod větrem. Modely rovněž naznačují pravděpodobný vznik rozsáhlejšího systému, popř. několika systémů jež by mohly být doprovázeny silnějšími krupobitímu a to zejména ve své JV části, ale navíc i silným nárazovým větrem s nárazy až kolem 25 m/s.