Ojediněle bouřky, na Moravě a Z Slovenska bouřky místy, ojediněle s možností přívalových srážek.
— SITUACE —

Pro počasí nad značnou částí našeho území bude určující cyklona nad Balkánským poloostrovem, kolem které by měla nadále nad Slovensko a Moravu pronikat teplejší, vlhká a labilní vzduchová hmota, ve které by mělo docházet ke vzniku přeháněk a bouřek. Zároveň by se k nám od západu měl rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu spojený s rozsáhlou anticyklonou nad V Atlantikem, po jehož přední straně by k nám měla pronikat chladnější vzduchová hmota v týlu postupující studené fronty, která rovněž zasáhne do vývoje počasí nad naším územím.

— PŘEDPOVĚĎ SV Morava a SZ Slovenska —

Modely předpokládají labilizaci v rozmězí od ca 500 J/kg (ECMWF) až po hodnoty kolem 1200 J/kg (GFS) ale skutečná míra labilizace bude záležet i na vlhkosti zejména přízemních hladin a může výrazněji záviset i na místních podmínkách. Střih větru by měl zůstávat spíše slabší, obvykle kolem 10 m/s ale výstupy z GFS naznačují možnost lokálního výsktyu až mírného střihu větru kolem 15 m/s nad středním Slovenskem, což by při správném směrování střihu větru mohlo napomoci lepší organizaci vývoje konvektivních bouří a tak možnosti lokálně výraznějších projevů. Situaci a její předpověditelnost zde bude ale značně komplikovat složitá orografie, která bude pravděpodobně do vývoje bouřek s jejich organizace výrazně zasahovat. Dalším faktorem ve hře bude dynamická podpora ze strany výraznější konvergence Q-vektoru ve vyšších hladinách, která bude spolu s orografií a přízemní konvergencí poskytovat impulz pro rozvoj konvekce, zatím otazná zůstává míra dynamické podpory ze strany studené fronty, která by mohla zasáhnout do vývoje na Moravě hlavně pozdě odpoledne a večer. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti a poměrně velkou vlhkost vertikálního profilu, by hlavním rizikem bouřek měla být hlavně možnost výsktu vyšších srážkových úhrnů, kdy nelze lokálně vyloučit i úhrny nad 30 mm/h a možnost vzestupů hladin na některých menších tocích. V bouřkách nemůžeme vyloučit ani výskyt ojedinělých krupobití. Očekáváme, že v některých oblastech může lokálně docjít k výskytu takových projevů bouřek, jež by spadaly spíše do stupně rizika č.1, ale prozatím nejsme schopni přesně lokalizovat nejrizikovější oblasti a proto ponecháváme celé území v nultém základním stupni rizika. Případný dopolední update, s ohledem na aktuální vývoj, může ale skutečně znamenat zvýšení hodnocení rizikovosti situace v některých regionech na první stupeň.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek vyznačeného území —

Na zbytku území čekáme spíše jen slabou labilitu a slabý střih větru, případné bouřky by zde měly být spíše húře organizované s velkou vazbou na lokální podmínky a orografii, a nečekáme od nich povětšinou výraznější projevy. V této oblasti necháváme pravděpodobnost výskytu na nejnižším stupni 10%.