Miestami búrky nad Čechami a stredným Slovenskom, inde len ojedinele. Silné prejavy búrok len veľmi ojedinele, hlavne v rámci JZ Čiech
— SITUACE —

V rámci stredných hladín troposféry vstupuje z Atlantiku do západnej Európy brázda nižšieho tlaku vzduchu so slabnúcou tendenciou a naviac sa v druhej polovici dňa rozpadne na samostatné centrum tlakovej níže, ustupujúceho k juhu nad severozápadné Stredomorie. Na prednej strane brázdy postúpi nad Nemecko studený front, ktorý sa zrejme okrajovo dotkne Čiech, avšak modely sa zhodujú na tom, že by nemal prejsť ďalej na východ. Rozhodujúcim prvkom pritom bude práve vývoj vyššie spomínanej brázdy, pri delení na samostatné centrum níže front bude zastavený stočením slabého výškového prúdenia na juhovýchod až východ. Prízemné pozorovania už momentálne, v čase písania predpovede, naznačujú vývoj samostatného centra prízemnej tlakovej níže v predfrontálnej brázde. Toto centrum by mohlo postúpiť nad západné Čechy a odtiaľ smerom k severu.

— PŘEDPOVĚĎ ČR a SR —

Modely sa zhodujú na rozvoji labilnej situácie hlavne pre územie JZ a Z Čiech, pričom GFS aj ECMWF pre tento región simulujú rosné body až nad 16°C v podvečerných hodinách. Hodnoty MLCAPE by tu mohli dosiahnuť ku 1000 J/kg, pre zvyšok územia čakáme rozmedzie od 500 do 1000 J/kg ale je dosť pravdepodobné, že napríklad GFS hodnoty lability pre zvyšok územia dosť nadhodnocuje (spolu s Aladinom predpoveď hodnôt až nad 1000 J/kg). Iniciácia búrok je najpravdepodobnejšia taktiež pre JZ a Z Čechy, modely GFS, ECMWF aj Aladin sa zhodujú na simulácii čiary konvergencie, zrejme vďaka prechodu prízemnej tlakovej níže. Pre tento región preto vydávame 40% pravdepodobnosť výskytu búrok. Búrky by mali byť najpočetnejšie v skorých podvečerných až večerných hodinách, v súvislosti s priblížením frontálneho systému. Druhým pravdepodobným miestom na výskyt búrok bude stredné Slovensko, kde budú búrky iniciované vďaka južnému prúdeniu zdvíhanému prechodom ponad horské masívy. V rámci zvyšku územia bude pravdepodobnosť výskytu búrok značne menšia ale napriek tomu by sa ojedinele mohli vyskytnúť v rámci celého územia ČR a SR.

Čo sa týka dynamiky situácie, tak hodnoty strihu vetra tak v hladine 0-6 ako aj 0-3 zostanú pod 10 m/s, naznačujúc tendenciu búrok zostávať v jednobunečnej forme alebo v náhodných malých multicelulárnych zhlukoch. Vďaka línii konvergencie sa zrejme multicelulárna konvekcia bude viazať hlavne na Čechy. V každom prípade, kombinácia takmer nulového strihu vetra a slabej až miernej lability zamedzí tvorbu organizovaných, intenzívnych búrok. Ojedinele silné prejavy by mali zostať pri izolovanom výskyte krúp, po prípade nárazov vetra okolo 20 m/s (hlavne pre územie Slovenska, s hodnotami Delta Theta-E ku 16 K), v prípade rozvoja multicelulárnej konvekcie aj vyšším zrážkovým úhrnom (tento jav očakávame hlavne v prípade opakovanej tvorby buniek v kopcovitých oblastiach JZ a Z Čiech). Veľmi ojedinelá nátura týchto sprievodných javov, ako aj celkovo nevýrazná situácia momentálne neumožňujú vydanie Stupňa 1.