Místy bouřky, ojediněle s možností přívalových lijáků a krupobití, zejména pak v rámci Moravy.
— SITUACE —

Situace je podobná předešlým dnům. Nad východní Evropou stagnuje výškový hřeben s osou táhnoucí se zhruba od jižní Itálie přes Bělorusko. Nad západní Evropou se pak udržuje mohutná výšková brázda. V rámci jihozápadního proudění na její přední straně si je možno povšimnout dvou jevů.Jednak je zde vnořena slábnoucí krátkovlnná brázda, která by měla ovlivňovat území střední Evropy a jednak je shodně s prouděním v této části brázdy orientováno stagnující frontální rozhraní, které se nad střední Evropou výrazně vlní. Před tímto frontálním rozhraním a v rámci teplých sektorů jednotlivých jeho vln proniká nad naše území teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast stupeň 1 —

Stupeň 1 je vydán kvůli riziku přívalových srážek a krupobití

Modelové předpovědi počítají s mírnou labilizací při hodnotách CAPE 1000-2000 J/kg, kdy GFS je typicky optimističtější s hodnotami až přes 2000 J/kg, zatímco ECMWF počítá na území ČR a SR s labilizací do hodnot CAPE pouze kolem 1000 J/kg a hlavní oblast labilizace klade severně od našeho území do Polska. Model HIRLAM klade oblast hlavní lability jak do Polska, tak na JZ Slovenska, kde počítá s hodnotami MLCAPE až kolem 2000 J/kg. Modely rovněž počítají s přetrvávající vysokou absolutní vlhkostí vzduchu zejména před frontálním rozhraním, kdy by měly rosné body na některých místech být až kolem 20°C a to zejména ve večerních hodinách. Z dynamického hlediska bude situace slábnout a tak v oblasti s dostatečnou labilitou a ředpokládaným vývojem bouřek lze očekávat hodnoty vektorového rozdílu větru v 0-6 km jen kolem 10 m/s. Iniciaci bouřek by mělo zajistit vlnící se frontální rozhraní, popř. lokální zóny konvergence vzniklé díky outflow z bouřek předešlého dne, ale i výrazná orografie.V prostředí se slabým střihem větru očekáváme vývoj hůře organizovaných multicel. Při vyšší labilitě je zde však stále potenciál pro vývoj silnějších updraftů a tak i krupobití. Vzhledem k předpokládané orientaci frontálního rozhraní,
hlavní složce proudění podél něj, předpokládané vysoké vlhkosti a pomalému pohybu bouřek budou budou hlavním rizikem konvektivních bouří přívalové srážky s úhrny, jež by mohly přesáhnout 30 mm/h a to pravděpodobně hlavně v oblasti Jeseníků a okolí.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

V této oblasti počítají předpovědi se slabší, popř. spornou labilizací, ale i menší pravděpodobností výskytu konvektivních srážek a tak i bouřek. Spornou oblastí co se týká četnosti bouřek, je zejména Z Čech, kde se modely v předpovědi neshodují. Zatímco model GFS předpokládá možný výskyt bouřek a vyšší labilitu klade západněji od rozraní, modely ECMWF a HIRLAM pro tuto oblast se srážkami nepočítají a rovněž labilizaci zde předpokládají pouze velmi slabou. Prozatím pro tuto oblast necháváme základní stupeň rizika na výskyt bouřek s 10-40% pravděpodobností. Realita bude ale silně závislá na skutečné poloze frontálního rozhraní a postupu frontálních vln a při scénáři čistě dle GFS by i zde byla šance na výraznější konvekci.