Miestami búrky , hlavne v rámci západného a stredného Slovenska, ojedinele aj s krúpami.
— SITUACE —

Nad západnou polovicou Európy dominuje synoptickej situácii rozsiahla brázda v stredných a vysokých hladinách troposféry. Brázda sa postupne delí na samostatné centrum níže nad západnou Ibériou a na krátkovlnnú brázdu, ktorá sa bude amplifikovať od Škandinávie smerom na juhovýchod. Nad strednou Európou prevláda nevýrazné tlakové pole v rámci zvlneného frontálneho rozhrania. Výraznejšie západné prúdenie vo vyšších hladinách sa odsúva smerom na východ aj s centrom prízemnej tlakovej níže nad Bieloruskom. V rámci juhozápadného prúdenia, dosahujúceho 10-15 m/s v hladinách 700-300 hPa prebieha advekcia vzduchovej hmoty s výrazným teplotným gradientom v stredných hladinách, ako naznačujú polnočné sondáže z Viedne/Budapešti.

— Východná polovica územia —

Zvlnené frontálne rozhranie momentálne leží medzi Moravou a západným Slovenskom, pričom nad pohoriami stredného Slovenska sa už tvorí bohatá kopovitá oblačnosť. Hodnoty rosných bodov už teraz dosahujú predikované hodnoty z numerických simulácií a tak je možné tvrdiť, že hlavne na juhu stredného Slovenska možno rátať s vytvorením latentnej instability s hodnotami MLCAPE až okolo 500 J/kg a hodnotami LI v rozsahu -1 až -2K so stabilizujúcou tendenciou smerom na sever. Nevýrazný spúšťací mechanizmus a slabý vertikálny strih vetra budú značne limitovať organizáciu búrok. Očakávame hlavne orograficky podmienené búrky behom dňa, organizované do chaotických multiciel, večer a v noci potom hlavne viazané na samotnú frontálnu vlnu, ktorá postúpi cez západné Slovensko. Neočakávame intenzívnejšie prejavy, avšak vzhľadom na nízko položenú nulovú izotermu a vyššie položené LCL je možné rátať s ojedinelým výskytom krúp v rámci silnejších buniek, s priemerom zväčša do 1 cm.