Možnost bouřek s krupobitími a možností přívalových srážek
— SITUACE —

Přes střední Evropu postupuje v hladinách 700 a 500hPa dobře vyjádřená krátkovlnná brázda spojená s maximem vorticity. Ve spodních hladinách bude přes naše území ve stejném směru přecházet tlaková níže, vzniklá na vlnící se baroklinní zoně, táhnoucí se od jihozápadu k severovýchodu, přes většinu zejména západní Evropy.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Stupeň 1 byl vydán zejména na možnost výskytu krupobití v rámci bouřek.Také není vyloučen výskyt vyšších srážkových úhrnů.
Modely předpokládají v odpoledních hodinách slabou až mírnou labilizaci s hodnotami MLCAPE až přes 1000J/kg, zejména v oblasti východních Čech a Vysočiny. Tato oblast by se rovněž měla překrývat se střihem větru ve spodních 6km přes 10m/s.Co se vlhkosti týče nejlepší podmínky jsou a mají být v oblasti Vysočiny, východní části Čech a západu Moravy. Malá výška hladiny volné konvekce a dynamická podpora v rámci výškové brázdy a níže, která má nad toto území během dne postoupit zajistí dobré podmínky pro iniciaci konvekce. Bouřky by měly mít nejčastěji podobu multicelárních shluků, ve večerních hodinách je pak na postupujícím frontálním rozhraní možný vývoj jedné nebo více MCS postupující přibližně od jihozápadu k severovýchodu. V rámci bouřek je možný výskyt krupobití (velikost krup by však neměla přesáhnout 2cm) a přívalových srážek s úhrny, které mohou dosáhnout 30mm/hod. V době psaní této předpovědi vznikají na jihozápadě Čech první přeháňky a bouřky, které jeví tendenci k backbuildingu.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

I zde modely očekávají slabší labilizaci (s MLCAPE pod 1000J/kg), slabý střih větru a prakticky žádná dynamická podpora v odpoledních a večerních hodinách však patrně neumožní vývoj výraznějších projevů bouřek ve větším měřítku. Ojedinělý vývoj slabšího krupobití, popřípadě lokálně vyšší úhrny srážek (až k 30mm/hod) však ani zde (zejména na návětří hor) vyloučeny nejsou.