Väčšinou len slabé, ojedinele potom až silné búrky vo večerných hodinách v rámci V ČR a Z SR
— SITUACE —

Naše územie sa nachádza na prednej strane rozsiahlej brázdy nad západnou Európou, ktorá sa len pomaly presúva smerom na východ. Najvýraznejšie postupuje jej spodná časť nad Stredozemným morom, ktorá sa behom dňa bude vysúvať na severovýchod smerom nad Jadran. Cez územie ČR prechádza difúzne frontálne pásmo s už prevažne SZ prúdením nad väčšinou ČR. Rozsiahle pásmo stratiformnej oblačnosti iniciované v závetrí Álp sa presúva z Bavorska nad JZ ČR. Väčšina nočných sondáží z územia ČR/SR a z bezprostredného okolia vykazuje relatívne nevýrazný teplotný gradient s nulovou ML/MUCAPE. Frontálne pásmo sa zvýrazní zrejme na večer, na východnej strane Álp nad Rakúskom, kedy sa od juhozápadu priblíži krátkovlnná brázda. Zvlnené frontálne rozhranie spolu s centrom tlakovej níže na hrebeni vlny by malo prechádzať smerom na sever/severovýchod v neskorých večerných a nočných hodinách cez východ ČR/ západ SR. V rámci predpovede možno vymedziť tri hlavné celky rozdielne z hľadiska situácie

— Západ, stred ČR —

Modely sa mimoriadne nezhodujú v rámci miery instability pre tento región. Chladnejšie SZ prúdenie v tyle frontálneho systému a zároveň rýchlo sa nasúvajúca vysoká/stredná oblačnosť od juhozápadu budú zrejme rýchlo limitovať rozvoj výraznejšej lability. Nad územím očakávame zvýrazňujúci sa strih vetra (15-20 m/s vo vrstve 0-6 km) hlavne vďaka silnejúcemu výškovému JZ prúdeniu ale slabá miera lability bude zrejme stáť proti možnosti búrok zorganizovať sa do výrazných komplexov alebo intenzívnych ojedinelých multi/superciel. Očakávame skôr slabšie, krátkotrvajúcejšie búrky s možnosťou výskytu krúp v silnejších bunkách.

— východ ČR, západ SR —

Toto územie bude ovplyvnené hlavne prechodom frontálnej vlny vo večerných/nočných hodinách. GFS sa zdá oproti ostatným modelom príliš optimistický ohľadom miery lability v rámci teplého sektora vlny, pričom ECMWF a HIRLAM, či rozličné behy WRF naznačujú skôr slabú, naviac pomerne rýchlo slabnúcu labilitu. Synoptické prostredie však bude príhodné pre iniciáciu konvekcie a preto vydávame vyššie pravdepodobnosti pre väčšinu územia, ktoré táto frontálna vlna zasiahne. Hlavne v rámci teplej časti vlny by izentropický zdvih mohol iniciovať komplex vrstevnatých zrážok s vnorenou konvekciou, po prípade spočiatku i samostatný menší komplex búrok a to hlavne pre JV Moravy a JZ SR. Strih vetra by mal byť výrazný hlavne v tyle vlny a to zrejme vďaka superpozícii prízemného SZ a výškového J/JZ prúdenia. Všeobecne, konvekcia by nemala byť intenzívna, skôr vo forme multicelulárnych zhlukov s možnosťou výskytu krúp s priemerom do 2 cm a v nočných hodinách aj lokálne vyšších úhrnov zrážok. Stupeň 1 však podľa momentálnych podmienok nebude splnený.

— stred, východ SR —

Očakávame slabý rozvoj lability v miernom JZ prúdení s rýchlou iniciáciou prehánok/búrok viazaných hlavne na orografiu územia. V silnejších bunkách nevylučujeme ojedinele krúpy. Druhá vlna búrok hlavne pre stredné Slovensko je možná vzhľadom na postup frontálnej vlny v nočných/skorých ranných hodinách. Búrky by nemali byť veľkej intenzity vzhľadom na rýchlo slabnúcu labilitu.