Možnost silných bouřek s přívalovými srážkami a krupobitími.
— SITUACE —

Počasí nad Evropou aktuálně ovlivňují dvě výškové tlakové níže, jedna nad Černým mořem a jedna nad Britskými ostrovy, která je z jihu obtáčena jet streamem. Nad střední Evropou se stále udržuje výrazně zvlněné frontální rozhraní, před kterým proudí nad naše území teplá, vlhká a instabilní vzducová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Stupeň 1 byl vydán zejména kvůli riziku přívalových srážek a krupobití

Modely uvažují pro toto území s mírnou labilizací ovzduší s hodnotami CAPE přes 1000 J/kg. Zesílené proudění ve středních hladinách v důsledku přibližujícího se jet streamu povede k zesílení střihu větru 0-6 km až na hodnoty 15-20 m/s v západní části uvažovaného území. Rosné body v době psaní předpovědi se pohybují nejčastěji kolem 17 °C. Iniciace konvekce je otazná zejména ve východní části území. Proběhnout by měla hlavně v rámci lokálních linií konvergence, popřípadě v rámci hor (Slovensko). Maximum bouřkové aktivity předpokládáme v pozdně odpoledních a večerních hodinách. Hlavními nebezpečími bouřek budou přívalové srážky ( s možností úhrnů až přes 30mm/hod) a krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Možné jsou ojedinělé spíše slabší bouřky vesměs bez význačných projevů. Ojedinělé slabé krupobití, nebo vyšší úhrn srážek však není vyloučen ani zde.