doznívající sněžení s výraznějšími úhrny, tvorba náledía zmrazků, ojediněle ještě možnost ledovky— SITUACE —

Cyklona se středem JV od ČR, jež výrazně ovlivňovala počasí u nás během posledních dní, se pozvolna odsouvá k SV až V. Na její SZ straně bude opět docházet k přílovi chladnějšího vzduchu s teplotamai pod bodem mrazu, to může způsobit větší problémy zejména do oblastí kde v předešlém dni docházelo k tání sněhu a to i v kombinaci s deštěm.

— PŘEDPOVĚĎ Čechy, S Morava—

Během nedělíního odpoledne lze očekávat silnější sněžení ještě na S Moravě a ve V Čechách, sněžení by se postupně během večera mělo přesouvat přes S polovinu Čech. Modely a i jejich jednotlivé běhy se rozcházejí v tom nakolik budou zasažany některé regiony zejména JZ Čechy. Zatím se zdá, že by nemělo jít o významná množství. Množství nového sněhu by ani jinde většinou již nemělo být tak výrazné, přesto může vzhledem k již ležící pokrývce, která na některým místech i láme stromy, působit další komplikace. Proto zatím na velké části území Čech necháváme 1. stupeň.

— PŘEDPOVĚĎ JV Moravy—

V těchto oblastech docházelo během předešlých dní k tvorbě ledovky a tání sněhu často také díky dešti. Při nadházejícím ochlazování, které by mělo zejména během noci stáhnout teploty na většině míst vyznačeného území pod bod mrazu, bude docházet k postupnému mrznutí mokrého nebo rozmočeného sněhu, kaluží vody apod a tak tvorbě náledí a zmrazků, v některým oblastech nelze vyloučit ještě ojedinělý ale spíše již krátkodobý výskyt mrznoucího deště a tak tvorby ledovky ale modely zde povětšinou nepředpokládají další výraznější srážky.

— PŘEDPOVĚĎ SZ Slovenska—

Teploty by i zde měli klesnout během noci na pondělí pod bod mrazu, otázka je nakolik rychle bude docházet k mrznutí mokrých povrchů a rozbředlého sněhu. Bohužel nemáme informace o stavu promrznutí půdy po předešlých dnech s nadnulovou teplotou, abych mohli objektivně posoudit riziko tvorby náledí v tech kterých oblastech Slovenska. Pokusili jsme se alespoň vyznačit oblasti, ve kterých je do pondělního rána možná tvorba náladí.