Při vyjasnění během noci možnost silných mrazů.— SITUACE —

Naše území je pod vlivem mohutné anticyklony se středem na SV Ruska, po jejímž JZ okraji k nám od V proudí chladný a suchý vzduch. Během noci se navíc na některých místech udrží bezoblačná obloha a tak bude docházet k dalšímu ochlazování, jež bude výraznější i kvůli přítomnosti sněhové pokrývky, na teploty možná až pod -15°C.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Přes ČR se v době vydání předpovědi táhne pásmo s bezoblačnou oblohou, lokálně dochází, zřejmě za pomoci místních vlivů, k vytváření nové nízké oblačnosti/mlh. V oblastech kde se udrží bezoblačná obloha i nadále, lze předpokládat další pokles teploty, která může během noci a nad ránem klesnout
až na hodnoty pod -15°C, zejména pak v údolních oblastech. Obdobný pokles teploty nelze vyloučit ojediněle i mimo vyznačené oblasti pokud v některé další dojde během noci k vyjasnění. Naopak nelze vyloučit možnost vytvoření mlhy/ nízké oblačnosti i ve vyznačené oblasti a tak zpomalení popř. zastavení poklesu teploty. Vyznačeny jsou najpravděpodobnější oblasti kde lokálně může docházet k poklesu teploty pod -15°C, což odpovídá limitu pro 1. stupeň. Vyjímku zde tvoří oblast Šumperska, kde jsme vydali stupeň 2 vzhledem na aktuální teplotu kolem -18°C na stanici Šumperk. Nelze vyloučit, že zde ojediněle dojde k poklesu teploty pod -20°C, zejména pak v údolích na sněhové pokrývce.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Na Slovensku očekáváme možnost poklesu teplot pod -15°C zejména na severu v rámci horských oblastí, údolí a kotlin. Stupeň 1 jsme vydali i pro oblast hraničící s Hodonínskem, kde některé stanice indikují teploty již kolem -15°C, ani zde teda nelze vyloučit ojedinělý pokles teplot pod hranici -15°C. Stejně jako v ČR bude pokles teplot do značné míry záviset na rozpouštění/tvorbě nízké oblačnosti/mlh a místních vlivech.