Silný nárazový vietor v rámci hôr, miestami v nižších polohách výskyt mrznúceho dažďa.— SITUACE —

Po prednej strane rozsiahlej brázdy nad západnou Európou, vyplnenou arktickým vzduchom sa nad strednou Európou začne presadzovať teplejšie južné prúdenie. Nad naše územie postúpi teplý front prízemnej tlakovej níže, ktorá postúpi cez Francúzsko / BENELUX smerom na severovýchod. Za teplým frontom sa začne nasúvať teplejší vzduch v rámci jednotlivých hladín troposféry, v najnižších vrstvách sa však zrejme ešte prechladená vzduchová hmota dočasne udrží. V rámci výrazného tlakového gradientu zosilnie prúdenie, dosahujúce až ku 25 m/s v rámci 850 hPa. Silné prúdenie zrejme prejde v dvoch vetvách – prvá vetva z Maďarska nad Slovensko a Moravu/Slezsko a to hlavne nadránom, druhá vetva zrejme poobede a zasiahne západnú polku Čiech.

— Horské oblasti vyznačené stupňom 2 —

V rámci výrazného zosilovania vetra s južnou zložkou očakávame, že na horách a hlavne exponovaných svahoch / vrcholoch dosiahne priemerná rýchlosť vetra 15-20 m/s, hlavne v rámci Beskýd, Tatier a Krkonôš. Zároveň by sa mohli vyskytovať výrazné nárazy vetra, miestami nad 25 m/s, v nadmorských výškach nad 1500 m n.m ojedinele aj 32 m/s. Vzhľadom na pomerne stabilné podmienky a inverziu blízko povrchu, neočakávame výrazné zosilnenie vetra v nižších polohách, aj keď v rámci turbulencie by sa mohli nárazy preniesť aj do nížších hladín a to hlavne v rámci záveternej časti svahov orientovaných kolmo na prúdenie.

— Slovensko, východná a juhozápadná časť ČR —

V rámci teplého frontu sa dostane nad Slovensko a východnú polovicu ČR vrstevnatá oblačnosť, z ktorej začnú vypadávať zrážky. Očakávame, že napriek teplej advekcii sa v rámci nasjpodnejších častí troposféry udrží prechladená vzduchová hmota, ktorá môže spôsobovať namŕzanie zrážok a ľadovicu. Akumulácia mrznúcich zrážok by nemala byť veľká ale môže spôsobiť problémy hlavne v doprave. V rámci severných regiónov a od nadmorskej výšky 800 m n.m. stále očakávame snehové zrážky. K večeru sa hranica sneženia bude zvyšovať a mrznúci dážď alebo dážď so snehom by sa mohol dostať aj do severnejších regiónoch. Najväčšie riziko sa zrejme vyskytne v rámci stredného a východného Slovenska.