Petr Šťastný, Lubomír Opalecký, Jan Džugan – Sasko-Anhaltsko, Durynsko a Sasko

Modely predikovaly na tento den v oblasti zhruba od našich severozápadních hranic až po severní moře výskyt silných konvektivních bouří na studené frontě. Hodnoty CAPE táhnoucí se přes tuto oblast měly dle modelů dosahovat hodnot okolo 2000 J/kg. Střih větru zesiloval směrem k severozápadu. Zatímco nad západními Čechami hodnota střihu větru dosahovala k 10m/s, v severozápadním Německu to bylo až kolem 25m/s. Pro naší oblast, kterou jsme si vytipovali k pozorování, hodnoty střihu větru dosahovaly ke 20m/s, přičemž sílily s blížícím se večerem.

Otázkou však byl vývoj bouří během dne a reálné hodnoty parametrů, které předpovídaly numerické modely. V tuto dobu totiž trápilo nejen Německo výrazné prohlubující se sucho, které mělo při bouřkových situacích vliv především na rosné body a tak i CAPE byla vždy v reálu podstatně nižší.

Naše snaha byla se co nejvíce přesunout k severozápadu do oblasti severně od Erfurtu, až jsme se dostali k městečku Sommerda. Na obloze v tu dobu započal vývoj cumulů. Na jednom oblaku se dokonce vytvořila i zajímavá drobnější tromba.

Tromba na cumulu - autor: Luboš Opalecký  Nízké cumuly - autor: Luboš Opalecký

Západně od nás se začala vytvářet linie konvektivních jader, ale s velmi vysokou základnou svědčící o nízkém rosném bodu. Tato linie postupovala k severovýchodu. Zdálo se, že jádra zesilují. Rozhodli jsme se popojet k severovýchodu od bouřek a získat tím potřebný náskok. Nakonec jsme zastavili u vesničky Heldrungen blízko hranice Durynska a Saska – Anhaltska.

Základna vznikající bouřky - autor: Luboš Opalecký  Příchod prašné bouře 2 - autor: Luboš Opalecký

Zde jsme se sledovali, co vyprodukuje linie cumulonimbů blížící se k nám. U takových typů bouřek se zatím nedaly čekat významné srážky, zato vlivem suché vzduchové hmoty jsou vysoce pravděpodobné downbursty se silnými nárazy větru. Což se nakonec také stalo. První takový signál jsme spatřili na nevysokém hřebeni jihozápadně od nás, kde se počala zvedat mohutná prašná stěna tvořená vyvátou ornicí zvířená silným nárazovým větrem. Po pár sekundách se již prach valil údolími ve svahu, až se dostal na pole pod hřebenem a dál se blížil k nám.

Příchod prašné bouře 1 - autor: Luboš Opalecký  Příchod prašné bouře 3 - autor: Luboš Opalecký

Příchod prašné bouře 4 - autor: Luboš Opalecký

Příchod prašné bouře 5 - autor: Luboš Opalecký

Připravili jsme si anemometr a začali příchod dokumentovat, zároveň jsme se báli o naší techniku, kterou dokážou drobná prachová zrníčka snadno vyřadit. Náraz bouře byl prudký. V jednu chvíli jsme museli sedět v podřepu. Ve stoje se dalo stát pouze s obtížemi. Nárazy větru běžně přesahovaly rychlost 80km/h, nejsilnější náraz jsme zaznamenali 102 km/h.

Přechod prašné bouře 1 - autor: Luboš Opalecký

Přechod prašné bouře 2 - autor: Luboš Opalecký  Odchod prašné bouře 1 - autor: Luboš Opalecký

Po přechodu bouře a osazení prachu jsme si ověřili funkčnost naší techniky, jelikož situace nabývala na dramatičnosti a případné zaneřáděné čipy našich fotoaparátů by zcela podkopaly výslednou kvalitu fotografií. Naštěstí to dopadlo dobře a pokračovalo se v lovu.

Odchod prašné bouře 2 - autor: Luboš Opalecký  Odchod prašné bouře 3 - autor: Luboš Opalecký

Radarový snímek z kachelmannwetter.com
© kachelmannwetter.com
Velikost: 153.3 kB

Hlavní linie konvektivních buněk se postupně přesouvala k severovýchodu, zároveň ale v okolí narůstaly také další buňky a i intenzita jader dle radaru narůstala. Plán byl jednoduchý, bouřky předjet pokud možno bez průjezdu silným jádrem a dostat se do oblasti jejich postupu. Naštěstí v Německu je hustá síť dálnic a silnic, která se dá pro agresivní stormchasing dobře využít. Z naší pozice u obce Heldrungen jsme nejprve jeli čistě severovýchodním směrem po dálnici A71 k městu Sangerhausen a potom po A38 na východ k Halle a Lipsku. Během naší cesty jsme minuli hned několik silných bouřkových buněk, které vytvářely v krajině velmi zajímavé scény. Měly velmi vysoké základny, které však byly velmi turbulentní. Srážky, které z bouří vypadávaly, byly velmi silné, zřejmě často i v podobně downburstů a při dopadu na zem silný vítr vířil vyprahlou půdu, která se pak zvedala do ovzduší a tvořila mohutná oblaka prachu v jejich okolí. Scéna nám vzdáleně připomínala bouře, které se vyskytují na vyprahlém americkém západě uprostřed léta během monzunové sezóny.

Vznik dalších jader v okolí - autor: Luboš Opalecký  Cumulonimbus v pozadí - autor: Luboš Opalecký

Mohutná bouře s downburstem - autor: Luboš Opalecký

Výrazné srážky vířící prach - autor: Luboš Opalecký  Večerní bouřky 2 - autor: Luboš Opalecký

Radarový snímek z kachelmannwetter.com
© kachelmannwetter.com
Velikost: 187.5 kB

Někde poblíž Lipska, když už se Slunce blížilo k obzoru, byla obloha, plná bouřkové oblačnosti, oživena krásnými barevnými scenériemi. Zastavili jsme přibližně jihovýchodně od města, kde jsme si závěrečnou večerní scénu mohli na místě s dobrým výhledem vychutnat. Obloha byla plná barev od temně modré, přes zelenou z bouřkových oblaků až po oranžovou od zapadajícího Slunce. Bouřky byly stále bleskově dosti aktivní, převážně se jednalo o CC blesky, nebyla ale nouze ani o CG blesky.

Večerní bouřky 3 - autor: Luboš Opalecký

Večerní bouřky 1 - autor: Luboš Opalecký  Bouřka při západu Slunce 1 - autor: Luboš Opalecký  Bouřka při západu Slunce 3 - autor: Luboš Opalecký

Bouřka při západu Slunce 4 - autor: Luboš Opalecký

Bouřky se pak dále odsunuly k severovýchodu mimo náš dosah. Jelikož už žádné nebyly na pořadí, vrátili jsme se domů.

Bouřka při západu Slunce 5 - autor: Luboš Opalecký  Odchod bouřky - autor: Luboš Opalecký

Radarový snímek z kachelmannwetter.com
© kachelmannwetter.com
Velikost: 191.4 kB

Video z našeho stormchasingu:


Ovšem v tento den byla vůbec nejsilnější část systému v severozápadním Německu, kde nabyla charakteru squall line a doprovázel ho obrovský shelf cloud, ovšem tam to bylo mimo naše možnosti. My jsme se nacházeli na jeho slabším jižním konci, ovšem i tak byl tento den velmi pestrý, co do možnosti pozorování. Ovšem trochu mimo původní předpoklad se ne zrovna slabá bouřková jádra vyskytla i na našem území, například v severozápadní části středních Čech.


Související odkazy:

http://www.bourky.com/pozorovani/izolovane-vecerni-bourky-9-8-2018/ – Izolované večerní bouřky 9. 8. 2018

http://kachelmannwetter.com – Wetter HD / Wetter von kachelmann

http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=52&t=1772 – Bouřky 9. 8. 2018 ve fóru A.S.S.