Bylo něco málo před druhou hodinou odpolední, když jsme se rozhodli na základě radarových snímků a vlastního pozorování pro výjezd. Zlákaly nás pěkné kupovité oblaky na severním obzoru. Nejprve jsme vyrazili pro benzín do blízkého Švermova. Poté jsme se vydali na naše obvyklé pozorovací stanoviště „Na Rovinách“. Mezitím však kupovitá oblačnost skoro vymizela a nebo byla překryta nižšími vrstvami oblačnosti. Navíc začalo jemně poprchávat, proto jsme se uchýlili do auta a odtud pozorovali vývoj oblačnosti.

Asi po deseti minutách ustaly srážky. Při vystupování z auta jsme okamžitě zaregistrovali vertikální tubovitý útvar severním směrem. Jev byl bílý, nejdříve esovitého tvaru, později se více napřímil. Asi po dvouminutovém trvání se chobot velmi rychle rozpadl. Z našeho stanoviště jsme neměli přehled, o tom zda se jev dotýká země. Proto jsme po pořízení čtyř fotografií přeběhli na blízký most kvůli lepšímu výhledu. Ještě jsme stihli zpozorovat, že se chobot nedotýká zemského povrchu, tudíž se jedná pravděpodobně o trombu. Nestačili už jsme vyfotit více než konečnou fázi rozpadu víru.

Následující fotky ukazují průběh jevu.

         

Kvůli nedostačujícímu výhledu směrem výskytu jevu jsme sjeli blíže k obci Knovíz, odkud je lepší přehled severním směrem. Zvěčnili jsme oblak, ze kterého se pravděpodobně tromba spustila, viz následující snímky.

 

Místo jsme ještě nějakou dobu pozorovali, ale již jsme nic zvláštního nezaznamenali. Srážková činnost se přesouvala dále východním směrem, proto jsme se rozhodli dnešní výjezd ukončit. Běhěm hodinového výjezdu jsme nezaznamenali žádnou elektrickou aktivitu ani hřmění.

Následující mapka zobrazuje naše stanoviště a směr pozorování.

Následující radarový snímek zobrazuje situaci v České republice ve 14:30 SELČ. Ve 14:17–14:19 jsme pozorovali trombu. Poloha křížku určuje Brandýsek. Snímky byly převzaty z radarového oddělení ČHMÚ.


Související odkazy:

Oddělení radarových měření ČHMÚ – radarové snímky ČR
Tornáda na území ČR a Slovenska – stránky ČHMÚ o tornádech
https://tornada-cz.cz/pripady/brandysek-okr-kladno:a87.htm – tento případ na tornádových stránkách ČHMÚ
Tromby u Brandýska 22. 8. 2002 – náš starší případ tromb
Tornádo u Brandýska 7. 8. 2005 – článek o tornádu