Možnost silných až intenzivhích bouřek
— SITUACE —

Nad východní Evropou (Balkánský poloostrov – Ukrajina) se rozkládá výrazný výškový hřeben vyššího geopotenciálu spojený s jazykem teplejšího vzduchu. Nad západní Evropou zhruba mezi Marokem a Norskem se táhne osa výrazné brázdy nižšího geopotenciálu. Na její východní straně je možné pozorovat jet streak, který během dne postoupí i nad území ČR a SR. Díky tomu nad námi zesílí jihozápadní proudění. Na přední straně brázdy rovněž postupuje zvlněná studená fronta, před kterou k nám proudí velmi teplá a během dne instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ část JZ Čech, Morava, část JZ Slovenska —

Situace je velmi otazná a podmínky se pohybují na hraně mezi stupni 1 a 2. Strupeň 2 byl pro tuto oblasgt vydán zejména pro silný vítr (možnost nárazů přes 25m/s a intenzivní srážky (Možnost hodinových úhrnů přes 50mm). Rovněž je zde možnost vzniku krupobití a velmi ojediněle není vyloučen ani vznik tornáda, nicméně intenzita prvního, a pravděpodobnost vzniku druhého jou velmi otazné.

Modely se příliš neshodují ve svých předpovědích labilizace během dne. Zatímco GFS je klasicky optimistický a předpokládá hodnoty MLCAPE až téměř ke 2000J/kg. ECMWF je ve svých odhadech podstatně střízlivější a uvažuje s hodnotami CAPE spíše pod 500J/kg. Model HIRLAM uvažuje s hodnotami MLCAPE ojediněle kolem 1000J/kg, zejména pro severní Moravu. Půlnoční a ranní sondáže ukazují poměrně výrazný teplotní gradient mezi 925 a cca 650hPa. Sondáž z Vidně z 00Z ukazuje MLCAPE téměř ke 2000 J/kg. Ačkoliv osa jazyka teplého vzduchu již přes naše území přešla, v 850 a 700 hPa jsou stále vysoké teploty, které naznačují silnou zádržnou vrstvu cap, která pravděpodobně přetrvá i během dne až do přechodu fronty. Zároveň se nad velkou částí území (prakticky celý západ uvažované oblasti) nachází chladnější vzduch z outflow z bouřek předchozího dne.

Díky přecházejícímu jet streaku očekáváme poměrně výrazný střih větru zejména ve večerních a nočních hodinách. Střih větru 0-6km by mohl přesahovat hodnoty 25 m/s, 0-3km přes 20m/s a 0-1km přes 10m/s.

Situace je, nicméně, velmi otazná jednak ohledně reálné labilizace a jednak ohledně samotné iniciace konvekce. Pokud by proběhl scénář podle GFS a hodnoty CAPE by se na více místech pohybovaly alespoň kolem 1000J/kg, byla by tato situace vhodná pro dobrou organizaci bouřek do multicel, ojediněle i supercel. V jejich rámci by bylo možné očekávat krupobití (v případě supercel je možné očekávat i větší průměr krup), downburstů (vzhledem k poměrně velké DTE) se silnými nárazy větru (přes 20m/s) a přívalovými srážkami (úhrny přes 30mm/hod). Tyto bouřky, pokud jejich vývoji nezabrání velmi výrazná CIN, by se mohly tvořit během odpoledních a večerních hodin nad Moravou v rámci hor a linie konvergence v této oblasti. Postupovat by mohly ca od JZ k SV. Jejich vznik je, nicméně, velmi otazný vzhledem k vysokým hodnotám CIN a pravděpodobnost jejich vzniku je malá.

S příchodem fronty, ve večerních a nočních hodinách, očekáváme na postupující frontální vlně postup MCS, pravděpodobně v podobě squall line, s nárazy větru přes 25 m/s a přívalovými srážkami, kde je možnost úhrnů až 50mm/hod. Vyloučena nejsou ani slabší krupobití. V jejím rámci je též možnost vývoje ojedinělého tornáda.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Modelové předpovědi slibují spíše jen slabou labilizaci prostředí, s hodnotami MLCAPE do 1000J/kg, ale za sílícího střihu větru, jež by měl zejména k večeru dosahovat velmi vysokých hodnot při vektorovém rozdílu větru v 0-6 km až ke 30 m/s. V případě úspěšné iniciace konvekce a dostačující lability tak lze čekat tvorbu dobře organizované konvekce s možností výrazných doprovodných projevů i v této oblasti. Reálná labilizace v této oblasti je však otazná podobně jako v předchozím případě, a proto je i samotný vývoj bouřek v této oblasti nejistý.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Očekáváme možnost ojedinělých bouřek bez výraznějších projevů.